PKU squeezie

PKU squeezie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. 

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjentów z potwierdzoną fenyloketonurią, pod ścisłym nadzorem lekarza. 
Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 6 miesiąca życia.

Produkt na import docelowy.

Produkty do stosowania w PKU

Wrodzone wady metabolizmu