GA amino5

GA amino5™

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt na import docelowy.

Preparat aminokwasowy w proszku do postępowania dietetycznego wyłącznie u pacjentów z potwierdzoną kwasicą glutarową typu 1 (GA1), pod ścisłym nadzorem lekarza.

Do postępowania dietetycznego od 3. roku życia.

GA amino5 może być stosowany jako ekwiwalent białka w zaleceniach żywieniowych lub w sytuacjach nagłych wymagających dodatkowej podaży aminokwasów.

Najważniejsze cechy:
  • Porcjowany, dostępny w saszetkach zawierających 5 g równoważnika białka
  • Może być również stosowany łącznie z Basecal 100 kcal lub 200 kcal

Produkty do stosowania w GA


Wrodzone wady metabolizmu