MCTprocal

MCTprocal®

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt na import docelowy.

Produkt w postaci proszku o neutralnym smaku, będący źródłem trójglicerydów średniołańcuchowych (MCT) przeznaczony do postępowania dietetycznego u pacjentów z zaburzeniem oksydacji długłańcuchowych kwasów tłuszczowych, wchłaniania tłuszczu oraz z zaburzeniami wymagającymi stosowania diety bogatej w trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) oraz ubogiej w trójglicerydy z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCT). Do postępowania dietetycznego u pacjentów od 3. roku życia.

MCTProcal jest przeznaczony do postępowania dietetycznego wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza.

Najważniejsze cechy:
  • Każda saszetka dostarcza 10g MCT
  • Umożliwia regularne dostarczanie MCT w kontrolowany sposób
  • Może być łatwo łączony z posiłkami oraz napojami
Produkty do stosowania w zaburzeniach metabolizmu tłuszczów
Lipistart<sup>®</sup>
Lipistart®
Pokaż więcej
MCTprocal<sup>®</sup>
MCTprocal®
od 3 r.ż.
Pokaż więcej

Wrodzone wady metabolizmu