Chantal – Dyrektor kategorii pediatrycznej – SZWAJCARIA

Chantal – Dyrektor kategorii pediatrycznej – SZWAJCARIA

„Nasz zespół bardzo angażuje się w działania na rzecz zmiany metod postepowania w alergii pokarmowych! Wykorzystując doświadczenie i koncepcje Nestlé Health Science opracowaliśmy szereg nowych rozwiązań znajdujących się obecnie w fazie badawczo-rozwojowej. Pozwolą one na wcześniejsze diagnozowanie uczulenia na białko mleka krowiego, a w konsekwencji na trafniejszy dobór rozwiązań żywieniowych dla każdego uczulonego dziecka. Naszym ostatecznym celem jest przywrócenie radości życia każdej rodzinie!”