Failure to thrive Key Fact

U dzieci obserwuje się zróżnicowane tempo wzrastania1.

Opis kluczowego faktu: W okresie pierwszych 2 lat życia u około jednej czwartej dzieci z prawidłowym tempem wzrastania obserwuje się spowolnienie przyrostu masy ciała i wzrostu o ponad 25 percentyli (na standardowej krzywej wzrastania). Następnie proces wzrastania przebiega zgodnie z osiągniętą wartością na siatce centylowej, czego nie należy określać mianem zaburzeń rozwoju i wzrastania.

1. http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p879.html. Dostęp uzyskano w grudniu 2014 r.