Kluczowe inwestycje

Opierając swoje działania na zastosowaniu żywienia w opiece zdrowotnej, Nestlé Health Science, lider na rynku żywienia medycznego, dąży do opracowania terapii żywieniowych, które pozwolą zmienić podejście do zarządzania zdrowiem. W związku z tym Nestlé Health Science w ostatnim czasie dokonała kilku przejęć, inwestycji, a także podpisała nowe umowy o współpracy.

KLUCZOWE PRZEJĘCIA

Przejęcie Vitaflo – z siedzibą główną w brytyjskim Liverpoolu – umożliwiło Nestlé Health Science wypracowanie pozycji na szybko rozwijającym się rynku produktów przeznaczonych dla pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami metabolicznymi wykrywanymi zaraz po urodzeniu. 

Zaburzenia metaboliczne są wynikiem braku enzymów niezbędnych do rozkładu tłuszczy, węglowodanów lub białek dostarczanych w pożywieniu. Wspomniana sytuacja prowadzi do rozwoju poważnych problemów medycznych często wymagających stosowania specjalistycznych diet i rozwiązań żywieniowych przez całe życie chorego.

Rozwiązania żywieniowe opracowane w Vitaflo pomagają pacjentom utrzymać lub przywrócić homeostazę metaboliczną, która często odgrywa najważniejszą rolę w leczeniu. Mając na uwadze wysoce restrykcyjne protokoły leczenia dietetycznego podawanego zawsze pod kontrolą lekarza, opracowanie smacznych produktów, które są łatwe i wygodne do podawania stanowi ważny czynnik poprawiający współpracę chorych w trakcie leczenia (compliance). 

Link: http://www.vitafloweb.com/


Zgodnie z naszym zamiarem dotyczącym wprowadzenia nowych, popartych naukowo rozwiązań żywieniowych dla pacjentów z zaburzeniami lub niewydolnością jelit, spółka Nestlé Health Science przejęła firmę Prometheus Laboratories Inc. z siedzibą w San Diego, Kalifornia (Stany Zjednoczone).

Firma jest zaangażowana w poprawę życia chorych dzięki opracowywaniu i wdrażaniu produktów diagnostycznych umożliwiających lekarzom stosowanie bardziej zindywidualizowanej opieki. 

Działania Prometheus skupiają się głównie wokół wykrywania, rozpoznawania i leczenia zaburzeń z obszaru gastroenterologii i onkologii. Strategia firmy obejmuje wprowadzanie na rynek i dostarczanie farmaceutyków, a także opatentowanych testów diagnostycznych. Dzięki połączeniu leczenia i diagnostyki Nestlé Health Science zyskało możliwość zaoferowania lekarzom celowanych rozwiązań terapeutycznych, które potencjalnie zoptymalizują opiekę nad chorym. 

Link: http://www.prometheuslabs.com/


Spółka Nestlé Health Science przejęła firmę Pamlab (z siedzibą w Covington, Luizjana (Stany Zjednoczone), która posiada innowacyjną gamę produktów żywienia medycznego stosowanych pod nadzorem lekarza w leczeniu żywieniowym pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, depresją i obwodową neuropatią cukrzycową. 

Wspomniane przejęcie zwiększyło możliwości Nestlé Health Science do dostarczania rozwiązań żywieniowych w obszarach zdrowia metabolicznego i zdrowia mózgu. 

W portfolio produktów firmy Pamlab znajdują się preparaty przepisywane na receptę, które należy stosować pod nadzorem lekarza, jak: Metanx® – produkt stworzony specjalnie do spełnienia potrzeb żywieniowych chorych na cukrzycę, który pozwala przywrócić procesy metaboliczne związane z neuropatią cukrzycową; Deplin® – produkt stworzony jako wsparcie żywieniowe dla niektórych pacjentów z kliniczną depresją otrzymujących leczenie przeciwdepresyjne; oraz CerefolinNAC® – produkt żywienia medycznego przeznaczony do spełniania potrzeb metabolicznych związanych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Proszę pamiętać, że produkty Pamlab są dostępne wyłącznie na rynku amerykańskim. 

Link: http://www.pamlab.com/ Nutrition Science Partners Limited (NSP) to nowa spółka joint venture (50/50) zawarta pomiędzy Nestlé Health Science i Chi-Med, grupą zajmującą się produkcją farmaceutyków i produktów żywnościowych.

Celem Nutrition Science Partners jest prowadzenie badań, opracowanie, produkcja i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych i medycznych pochodzenia roślinnego.

Ponadto Nutrition Science Partners posiada dostęp do biblioteki tradycyjnej medycyny chińskiej grupy Chi-Med obejmujące ponad 50 000 wyciągów z ponad 1 200 różnych roślin, a także czerpie z niebywałego doświadczenia tej grupy w dziedzinie zielarstwa. Wspomniany dostęp obejmuje badania dotyczące stosowania produktów pochodzenia roślinnego w chorobach przewodu pokarmowego i platformy rozwoju składającej się z odkryć naukowych, badań nieklinicznych i farmaceutycznych oraz wytycznych i przepisów odnoszących się do wykorzystania produktów roślinnych. Działania Nutrition Science Partners skupiają się na zdrowiu przewodu pokarmowego, a w przyszłości badania mogą również dotyczyć obszaru chorób metabolicznych i zdrowia mózgu. 

Link: http://lipid-therapeutics.com/


Nestlé Health Science przejęło mniejszościowy pakiet udziałów w Accera, prywatnej firmie prowadzonej w Broomfield, Kolorado (Stany Zjednoczone), która specjalizuje się w badaniach, opracowaniu i wprowadzaniu na rynek produktów żywnościowych przeznaczonych dla pacjentów z chorobą Alzheimera dotyczących ponad 30 milionów ludzi na całym świecie.

Pakiet udziałów w firmie Accera umożliwił Nestlé Health Science wykonanie kroku naprzód w procesie zmierzającym do rozszerzenia gamy produktów przeznaczonych dla pacjentów z zaburzeniami mózgu. Takie działanie jest w pełni zgodne z naszą popartą naukową wizją dotyczącą żywienia. 

Kluczowa marka firmy Accera, Axona®, to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który jest dostępny na rynku amerykańskim do leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Proszę pamiętać, że Axona® jest dostępny wyłącznie na rynku amerykańskim. 

Link: http://www.accerapharma.com/Pomoc w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego

Mając na uwadze zwiększenie udziałów w rynku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, Nestlé Health Science stała się partnerem strategicznym i nabyła mniejszościowy pakiet udziałów firmy Vital Foods (z siedzibą w Nowej Zelandii) posiadającej w swojej ofercie produkty pochodzenia naturalnego wspomagające utrzymanie zdrowia przewodu pokarmowego, w szczególności funkcji jelit. 

Produkty firmy Vital Foods – Kiwi Crush™, napój energetyzujący oraz Phloe®, specjalny wyciąg z owoców kiwi dostępny w postaci tabletek i kapsułek – to w 100% naturalne produkty wytwarzane z wyciągu nowozelandzkiego zielonego kiwi pozyskiwanego przez Vital Foods z wykorzystaniem specjalnego, opatentowanego procesu. Zarówno Kiwi Crush i Phloe są powszechnie stosowanymi i zalecanymi produktami na nowozelandzkim rynku. Phloe to wiodący środek przeczyszczający OTC dostępny za pośrednictwem nowozelandzkiego kanału aptecznego.

Link: http://www.vitalfoods.co.nz/ 

Kluczowe inwestycje/współpraca

Nestlé Health Science podpisała umowę licencyjną z Lipid Therapeutics GmbH (z siedzibą w niemieckim Heidelbergu) dotyczącą wyłącznych praw do sprzedaży na świecie, poza Europą i Australią, cząsteczki LT-02 (fosfatydylocholina) produkowanej przez Lipid Therapeutics. LT-02 to nowe czynnościowe leczenie barierowe przeznaczone dla chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Na mocy wspomnianego porozumienia Nestlé Health Science będzie rozwijała i zwiększała udział w rynku LT-02 na obszarach zgodnych z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu wydanym przez odpowiednie urzędy rejestracyjne. W 2016 r. Nestlé Health Science zamierza rozpocząć badania kliniczne 3 fazy tej cząsteczki na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Europejski partner na rzecz rozwoju Lipid Therapeutics, firma farmaceutyczna Dr. Falk Pharma GmbH specjalizująca się w gastroenterologii, ogłosiła rozpoczęcie badań klinicznych 3 fazy dotyczących LT-02 w Europie w październiku 2014 r. W ramach programu strategicznego rozwoju Nestlé Health Science, Dr. Falk i Lipid Therapeutics będą współpracować ze sobą, aby uzyskać odpowiednią ilość danych klinicznych potwierdzających korzyść stosowania cząsteczki LT-02 w leczeniu chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i uzyskać rejestrację.

Szacuje się, że na całym świecie ponad milion pacjentów choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego – ciężką i przewlekłą chorobę zapalną. W leczeniu tych pacjentów najczęściej stosuje się kwas 5-aminosalicylowy (mesalazyna), niemniej jednak szacuje się, że wśród 40% leczonych osób otrzymujących zalecaną dawkę kwasu 5-aminosalicylowego nadal występują zaostrzenia choroby. W programie rozwoju Nestlé Health Science cząsteczka LT-02 zostanie przede wszystkim oceniona jako leczenie uzupełniające dodawane do terapii kwasem 5-aminosalicylowym. LT-02 to cząsteczka o nowoczesnym mechanizmie działania, która dzięki działaniu przeciwzapalnemu przywraca funkcję barierową błony śluzowej jelita grubego. Ponadto, jest to pierwsza w swojej klasie cząsteczka stosowana wśród pacjentów z zaostrzeniami choroby w trakcie leczenia mesalazyną. 

Link: http://lipid-therapeutics.com/


Nestlé Health Science dokonała również inwestycji kapitałowych w Seres Therapeutics (poprzednia nazwa Seres Health) z siedzibą w Cambridge, Mass. (Stany Zjednoczone). Seres jest liderem w produkcji nowej klasy leków biologicznych działających na mikrobiom jelit (Ecobiotic®). Działanie terapeutyczne wspomnianych leków polega na przywróceniu funkcji nieprawidłowej flory jelitowej. Linia produkcyjna Seres Therapeutics jest ważna dla planów Nestlé Health Science obejmujących produkcję nowych cząsteczek terapeutycznych stosowanych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, zaburzeń metabolicznych, chorób mózgu i innych stanów medycznych.

Inwestycja Nestlé Health Science pomaga w sfinansowaniu następnego etapu rozwoju głównej cząsteczki Seres Therapeutics, SER-109, stanowiącej eksperymentalny lek doustny działający na mikrobiom jelit stosowany w zapobieganiu nawrotom zakażenia Clostridium difficile wśród dorosłych z ≥ 3. epizodami infekcji w okresie dziewięciu miesięcy. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała SER-109 status terapii przełomowej. 

Produkty kandydackie firmy Seres, całkowicie różniące się od tradycyjnych leków, zawierają odpowiednio przygotowane drobnoustroje. Na podstawie postępu w badaniach genomowych stwierdza się rosnące znaczenie mikrobiomu obejmującego około 100 bilionów drobnoustrojów żyjących w organizmie dla różnych aspektów zdrowia. 

Link: http://www.serestherapeutics.com/


Strategiczne partnerstwo na rzecz innowacji z Flagship Ventures

Nestlé Health Science zawarła strategiczne partnerstwo na rzecz innowacji z Flagship Ventures (z siedzibą w Cambridge, Mass., Stany Zjednoczone), wiodącą firmą zajmującą się inwestycjami typu venture capital i venture creation, której działania skupiają się na wprowadzaniu innowacji do opieki zdrowotnej i zrównoważonym rozwoju. Nestlé Health Science zainwestowała w firmę Flagship Ventures Fund V, LP. W ramach wspomnianego partnerstwa przewiduje się finansowanie przedsiębiorstw start-up działających w obszarze zdrowego żywienia i leczenia żywieniowego. Dzięki temu Nestlé Health Science uzyska dostęp do innowacyjnych pomysłów I technologii Flagship, które mogą zostać w przyszłości wykorzystane za pomocą bezpośrednich inwestycji mniejszościowych, licencji, spółek joint venture czy przejęć. W ramach wspomnianego funduszu strategicznymi partnerami na rzecz inwestycji są również firmy AstraZeneca i Bayer CropScience. Istotna część funduszu jest przeznaczona na inwestycje w przedsiębiorstwa opracowujące terapie przełomowe w nowych obszarach leczenia żywieniowego ważnych dla Nestlé Health Science, w tym dotyczących zdrowia mózgu, przewodu pokarmowego i metabolizmu. 

Prawie 15-letnie pozytywne doświadczenie firmy Flagship w finansowaniu i tworzeniu spółek dotyczy obszaru opieki zdrowotnej, a w szczególności terapii. W ramach partnerstwa Nestlé Health Science ma dostęp do unikalnego modelu Flagship dotyczącego innowacji związanej z przedsiębiorczością wprowadzanych poprzez przejęcia, udziały mniejszościowe, licencje i spółki joint-ventures. Opłacalne, bezpieczne i klinicznie potwierdzone terapie żywieniowe – realizujące potencjał wpływu substancji odżywczych na choroby i zdrowie na poziomie fizjologicznym – mają ogromne znaczenie w rozwiązywaniu wzrastających wyzwań opieki zdrowotnej i spełnianiu potrzeb klinicznych. W ramach funduszu otwiera się szereg możliwości, które w czasie mogą mieć bezpośredni związek z linią produkcyjną i portfolio Nestlé Health Science. 

Link: http://www.flagshipventures.com/venturelabs