Obszary Terapeutyczne

Terapie Zywieniowe
Nowe horyzonty leczenia żywieniowego


Nestlé Health Science posiada szeroką gamę produktów stosowanych do poprawy stanu odżywienia, która jest ważna, a w wielu sytuacjach stanowi klinicznie potwierdzoną i niezbędną część procesu rekonwalescencji lub leczenia.

Poza poprawą wiedzy na temat znaczenia terapeutycznego wspomnianych produktów i zastosowaniem jej we wdrażaniu innowacji w obszarze żywienia medycznego obserwujemy również nowe szanse ich wykorzystania w dziedzinach z pogranicza nauki o zdrowiu. Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano przełomowe informacje dotyczące wpływu substancji odżywczych na sposób leczenia i rozwoju choroby na poziomie komórkowym i fizjologicznym. Stwarza to potencjalnie okazję dla opracowania innowacji żywieniowych o bardziej ukierunkowanym i klinicznie potwierdzonym wpływie terapeutycznym. To właśnie dlatego uruchomiliśmy dodatkowy obszar działań, w którego rozwój inwestujemy znaczne środki. Jest to: Nowoczesne żywienie terapeutyczne.


  • NHSc Terapie Żywieniowe 2015
     
    Tym samym staramy się być przedsiębiorstwem, w którym żywienie staje się metodą leczenia we wszystkich obszarach naszych działań biznesowych: żywienie kliniczne i nowoczesne żywienie terapeutyczne.

W segmencie żywienia klinicznego oferujemy szereg produktów pokrywających specjalne potrzeby żywieniowe pacjentów cierpiących z powodu róznych chorób. Dostarczamy produkty pozwalające pokryć potrzeby żywieniowe osób z różnymi problemami medycznymi, jak: wrodzone wady metabolizmu, zaburzenia rozwoju dziecięcego i alergie pokarmowe, intensywna terapia (w tym pacjenci w stanie krytycznym, osoby z zaburzeniami połykania i chorobą nowotworową), oraz zaburzenia metaboliczne i otyłość. Produkty segmentu żywienia klinicznego są stosowane przez lekarzy w szpitalach, domach opieki oraz w ramach terapii domowej.

W segmencie Nowoczesne żywienie terapeutyczne inwestujemy środki w przedsiębiorstwa posiadające szereg platform technologicznych opartych na substancjach odżywczych, których celem jest wprowadzenie klinicznie potwierdzonych innowacji, początkowo w obszarach dotyczących zdrowia mózgu i przewodu pokarmowego. Przykładowo w obszarach dotyczących zdrowia mózgu i choroby Alzheimera finansujemy badania kliniczne oceniające produkt, który pomaga komórkom mózgu przekształcać glukozę potrzebną do zapewnienia efektywnej pracy.

Z kolei w obszarze zdrowia przewodu pokarmowego nasze działania skupiają się na rozwoju leków działających na mikrobiom jelit. Wspomniane produkty mogą potencjalnie leczyć przyczyny wielu chorób, przywracając prawidłowy profil mikroflory jelitowej.

Nestlé Health Science to nowoczesna, innowacyjna firma zajmująca się nauką o zdrowiu i opracowywaniem poprawiających zdrowie terapii żywieniowych – dla zdrowych osób, chorych i naszych partnerów zajmujących się opieką zdrowotną.


Oferujemy terapie żywieniowe dla
Gastro Intestinal
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
Opieka nad krytycznie chorymi pacjentami
PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI