DocOmega

DocOmega

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. 

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjentów z potwierdzonymi zaburzeniami metabolizmu, pod ścisłym nadzorem lekarza.

Do postępowania dietetycznego od urodzenia.

Produkt na import docelowy.

Produkty LCP

Wrodzone wady metabolizmu