Lipistart

Lipistart®

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt na import docelowy.

Lipistart jest kompletną, pod względem odżywczym, formułą przeznaczoną do postępowania dietetycznego u pacjentów z zaburzeniem oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, wchłaniania tłuszczu oraz z zaburzeniami wymagającymi stosowania diety bogatej w trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) oraz ubogiej w trójglicerydy z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCT). Do postępowania dietetycznego u pacjentów od urodzenia do 10. roku życia.

Produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza.

Najważniejsze cechy:
  • Zaprojektowany specjalnie dla osób z zaburzeniami oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
  • Może być stosowany jako wyłączne źródło pożywienia od urodzenia do 12. miesiąca życia. U dzieci między 1. a 12. rokiem życia może być stosowany jako dodatkowy element żywienia dojelitowego bądź podawany jako napój
  • Efektywny i dobrze tolerowany przez pacjentów

Produkty do stosowania w zaburzeniach metabolizmu tłuszczów
Lipistart<sup>®</sup>
Lipistart®
Pokaż więcej
MCTprocal<sup>®</sup>
MCTprocal®
od 3 r.ż.
Pokaż więcej

Wrodzone wady metabolizmu