Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dla pracowników służby zdrowia

Częściowo hydrolizowana guma guar (PHGG) działa w jelitach poprawiając regularność wypróżnień (częstotliwość i konsystencję)

Rao TP, Quartarone G. Nutrition 2019; 59: 158-169. Slavin J. Nutrients 2013; 5: 1417-1435.

Błonnik PHGG nie jest trawiony w jelicie cienkim i przemieszcza się do jelita grubego, w którym jest powoli fermentowany przez bakterie jelitowe. Bakterie w okrężnicy fermentują błonnik PHGG i produkują związki chemiczne nazywane krótkołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi, w tym octan, maślan i propionian. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są wykorzystywane przez organizm jako preferowane źródło energii dla kolonocytów (komórek okrężnicy) i mogą być wykorzystywane jako źródło energii także dla innych komórek. Podczas procesu fermentacji, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe obniżają pH przewodu pokarmowego. Niskie pH przyczynia się do selektywnego wzrostu dobroczynnych bakterii, w tym Lactobacillus i Bifidobacterium (jest to zjawisko znane jako efekt prebiotyczny).

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe następnie stymulują perystaltykę; zestaw propulsywnych skurczów, które występują w jelitach i przesuwają pożywienie w układzie pokarmowym. Pasaż jelitowy również jest przyspieszony. To działanie połączone ze zwiększoną masą bakterii z fermentacji oraz zwiększoną masą kału przyczynia się do polepszenia regularności lub częstotliwości oddawania stolca. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe zwiększają przyswajanie płynów i sodu w jelicie, co pomaga unormować konsystencję stolca. Wydalany stolec nie jest wtedy zbyt twardy ani zbyt miękki.

PHGG zmiękcza kał i zwiększa częstotliwość wypróźniania się u kobiet zmagających się z zaparciami.

Takahashi H, et al. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1994 ; 40(3) :251-259.

U 15 kobiet (18-48 lat) zmagających się z zaparciem, podawanie 11 gramów PHGG dwa razy dziennie po posiłku przez 3 tygodnie (łącznie 22 gramy PHGG dziennie) skutkowało wzrostem częstotliwości wypróżnień z 0,46 +/- 0,05 do 0,63 +/- 0,05 (częstotliwość/dzień, średnia +/- odchylenie standardowe). Wilgotność kału wzrosła znacznie z 69,1% w okresie kontrolnym do 73,8% po przyjęciu PHGG. Wilgotność kału wzrosła równocześnie ze spadkiem jego pH (r = -0,478).

PHGG powoduje wzrost częstotliwości wypróżnień u zdrowych osób

Kapoor M.P., et al. Journal of Functional Foods. 2017; 33 : 52-66.

U zdrowych osób dorosłych z epizodami zaparć, stosowanie PHGG poprawia częstotliwość wypróżnień. Potwierdził to dokonany przegląd literatury wraz z metaanlizą 15 badań kontrolowanych, które sprawdzały zmiany w częstotliwości wypróżnień przed i po interwencji PHGG dawkami od 5-36 gramów dziennie. W porównaniu do okresu kontrolnego - bez zastosowania PHGG, osoby, które otrzymywały PHGG osiągnęły znaczącą poprawę w dzienniej liczbie oddanych stolców. Zdrowe osoby oddały około połowę stolców więcej dziennie (lub jeden więcej na 2 dni) w porównaniu do grupu kontrolowanej (0,58 razy/dziennie), p<0,00001.

PHGG poprawia czas pasażu jelitowego u pacjentów zmagających się z przewleklymi zaparciami

PHGG poprawia czas pasażu jelitowego u pacjentów zmagających się z przewleklymi zaparciami

Polymeros D, et al. Dig Dis Sci 2014; 59(9): 2207-2214. Martelli H, et al. Gastroenterology 1978; 75: 612-618.

W badaniu prospektywnym z udziałem 39 pacjentów z przewlekłymi zaparciami, podawanie 5 gramów PHGG dziennie przez 4 tygodnie zredukowało czas pasażu jelitowego. Czas pasażu jelitowego został istotnie zredukowany o około 12 godzin porównując okresu przed zastosowaniem PHGG do okresu po 4-tygodniowym przyjmowaniu PHGG (57,28 ± 39,25 godzin vs. 45,63 ± 37,27 godzin), p = 0,026.

PHGG zmniejsza liczbę stolców wymagających wysiłku i zwiększa liczbę spontanicznych stolców.

Polymeros D, et al. Dig Dis Sci 2014; 59(9): 2207-2214.

U 39 dorosłych z przewlekłymi zaparciami, podawanie 5 g PHGG dziennie przez okres 4 tygodni spowodowało ponad 60% redukcję odsetka stolców wymagających wysiłku (100% vs. 38%, przed zastosowaniem vs. po zastosowaniu) i trzykrotny wzrost (1,5 vs. 4,75, przed zastosowaniem vs po zastosowaniu) w liczbie spontanicznych stolców na tydzień, p <0,001.

PHGG wspomaga wzrost liczby korzystnych bakterii

PHGG wspomaga wzrost liczby korzystnych bakterii

Takahashi et al. J. Nutr. Sci. Vitaminol.(Tokyo) 1994; 40 (3): 251-259.
Okubo et al. Biosci. Biotech. Biochem. 1994; 58 (8): 1364-1369.
Carlson et al. Anaerobe. 2016; 42: 60-66.

W 3 badaniach, podawanie PHGG spowodowało znaczący wzrost liczby korzystnych gatunkow bakterii w porównaniu do poziomu wyjściowego:

Badanie 1: U 15 kobiet z zaparciami, podawanie 11 gramów PHGG dziennie przez 3 tygodnie skutkowało wzrostem odsetka Lactobacillus w kale z 33% do 67% (okres kontrolny vs. tydzień 3).

Badanie 2: U 9 zdrowych dorosłych, podawanie 7 gramów PHGG dziennie przez 2 tygodnie skutkowało wzrostem odsetka Bifidobacterium w całkowitej liczbie komórek bakteryjnych z 14,7% do 31,7% (okres kontrolny vs. tydzień 3).

Badanie 3: Próbki kału od 6 zdrowych dorosłych dawców zostały wystawione na działanie 0,5 grama PHGG, a następnie zbadane pod kątem zmian w rozkładzie bytujących bakterii. Wyniki wykazały wzrost odsetka gatunku Parabacteroides z 3,48% do 10,62% i gatunku Bacteroides z 27% do 33% (stan wyjściowy vs. po 24 godzinach).

U 22 pacjentów domu opieki, podawanie błonnika PHGG zmniejszyło ilość stosowanych środków przeczyszczających po 8 tygodniach

U 22 pacjentów domu opieki, podawanie błonnika PHGG zmniejszyło ilość stosowanych środków przeczyszczających po 8 tygodniach

Patrick P.G. et Coll. Am Diet Assoc 1998; 98(8):912-4.

U osób starszych zamieszkujących domy opieki, środki przeczyszczające są stosowane regularnie, by pomóc z problemem zaparć. W przeprowadzonym badaniu PHGG była podawany w ramach diety. Podawanie PHGG rozpoczęło się od 4 gramów dziennie i było stopniowo zwiększane do 12 gramów dziennie. Całkowity okres podawania PHGG wynosił 8 tygodni. Po 8 tygodniach podawania PHGG zmniejszyło się zużycie środków przeczyszczających o 95% porównując wykorzystywaną ilość przed rozpoczęciem badania do ilości stosowanej po 8 tygodniach jego trwania.

5 gramów błonnika PHGG dziennie przez 12 tygodni spowodowało redukcję gazów, wzdęć i skurczy.

5 gramów błonnika PHGG dziennie przez 12 tygodni spowodowało redukcję gazów, wzdęć i skurczy.

Giaccari S et al. PHGG: La Clinica Terapeutica 2001; 152: 21-25.

U 90 pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS), PHGG znacząco zmniejszyła objawy, w tym gazy z 71,6% do 3,3%, wzdęcia z 53,7% do 3,3% oraz skurcze z 54,5% do 4,4%.

PHGG zmniejsza ból brzucha i wzdęcia u pacjentów z przewlekłymi zaparciami

Polymeros D, et al. Dig Dis Sci 2014;59(9):2207-2214.

U 39 pacjentów z przewlekłymi zaparciami, podawanie 5 gramów PHGG dziennie przez 4 tygodnie skutkowało zmniejszeniem o 50% bólów brzucha i wzdęć (okres przed stosowaniem vs. po stosowaniu). Pacjenci z normalnym czasem pasażu jelitowego doświadczyli korzystnego wpływu PHGG na redukcję wzdęć.

PHGG jest bezpieczny i dobrze tolerowany u zdrowych dorosłych osób

Anderson SA and Fisher KD. Fed Am Soc Exp Biol 1993;1-61.

Takahashi H, et al. Nutr Res 1993 ;13: 649-657. Panel ekspertów "Life Sciences Researcg Office of the Federation of American Societies for Experimental Biology" przedstawił wniosek, że spożywanie do 20 gramów PHGG dziennie wraz z tradycyjnym pożywieniem jest bezpieczne. Inne badania wykazały dobrą tolerancję nawet dla spożycia 40 gramów PHGG dziennie u zdrowych osób dorosłych.

Strona, którą chcesz odwiedzić zawiera informacje przeznaczone jedynie dla osób ze środowiska medycznego. Klikając „Tak” potwierdzasz, że treści zawarte na tej stronie są dla Ciebie odpowiednie.

Czy jesteś osobą związaną ze środowiskiem medycznym?