Nestlé Health Science
Nestle Health Science - gdy żywienie staje się terapią

W jaki sposób pomagamy?
image description
Badania i innowacje

Leczenie niektórych chorób można wspomóc innowacyjną terapią żywieniową: to właśnie stanowi obszar działań i misję Nestlé Health Science. Opracowujemy innowacyjne terapie żywieniowe przeznaczone dla chorych ze wszystkich grup wiekowych (od dzieci po osoby starsze), uwzględniając zdrowie mózgu, analizę genomu, zaburzenia przewodu pokarmowego, przygotowanie okołooperacyjne i chorobę onkologiczną. 

Rozwiń
image description
Terapie żywieniowe

Żywienie wchodzi w nowy etap odkryć i innowacji, które zmieniają sposób zarządzania opieką zdrowotną i zwiększają integralną rolę leczenia żywieniowego w terapiach zdrowotnych. 

Rozwiń
gastro_intestinal_grid
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
critical-care
PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI

Nestlé Institute of Health Sciences:
od odkryć genetycznych po badania dotyczące diety
i stylu życia
Misją Nestlé Institute of Health Sciences jest opracowanie metod naukowych poprawiających stan zdrowia za pomocą żywienia. Ośrodek badań naukowych Nestlé Health Science dostarcza najbardziej zaawansowanych informacji, przekształcając je w innowacyjne rozwiązania dotyczące żywienia i diagnostyki. Jesteśmy przekonani o tym, że żywność, którą codziennie spożywamy stanowi czynnik o największym wpływie na nasze zdrowie. Z kolei zwiększenie wiedzy na temat żywienia stanowi podstawę dla opracowania specjalnych terapii pomagających w leczeniu różnych chorób. Opracowanie narzędzi i metod oceny zależności pomiędzy mikrodanymi – geny, białka, metabolity, substancje odżywcze – i makrodanymi – dieta, aktywność, tryb życia – zapewnia wgląd w i umożliwia rozwój interwencji dotyczących żywienia i trybu życia w przyszłości.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ