Dziękujemy za wypełnienie formularza.
W przypadku zakwalifikowania się do testów,
na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie wysłania przesyłki.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource Junior: Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia w stanach bądź w przypadku ryzyka niedożywienia.
*W przypadku podanych objawów rekomenduje się stosowanie Resource Junior w proszku ze względu na obecność Lactobacillus paracasei i Bifidobacterium longum.

Administratorem Danych Osobowych jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem Testu i zaproszenia do oceny produktów oraz – jeśli Uczestnik testów wyrazi taką zgodę - w zakresie wysyłki na adres email informacji o akcjach promocyjnych i produktach Nestle Health Science. Dodatkowo adres domowy i adres email przetwarzane będą przez okres 24 miesięcy od zakończenia Testu w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunku, o którym mowa w pkt. 3.2 Regulaminu Testu w przypadku zgłoszenia się do kolejnego testu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania produktów do testowania. Uczestnicy maja prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Nestlé Polska S.A. znajduje się w Polityce Prywatności.