Okres okołooperacyjny

ONS-Brand product Zone
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.