Homepage

Czym jest żywienie medyczne?

Żywność medyczna to wsparcie żywieniowe w sytuacjach, gdy nie jest możliwe dostarczenie odpowiedniej ilości wszystkich składników odżywczych (w szczególności białka) ze zwykłych produktów spożywczych, podczas trwania choroby lub rekonwalescencji i zwiększonego zapotrzebowania na te składniki.

Zastosowanie żywności medycznej może mieć wpływ na przebieg procesu leczenia, szybszą regenerację organizmu po przebytej chorobie, operacji, a także powrót do pełni sił.

Czytaj więcej

btn-arrow

Dla kogo są produkty Nestlé Health Science?

Żywność medyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek choroby mają zaburzoną lub ograniczoną możliwość przyjmowania odpowiedniej ilości składników odżywczych z tradycyjnych posiłków ...

Produkty Nestlé Health Science przeznaczone są dla osób niedożywionych lub narażonych na rozwój niedożywienia. Preparaty te mogą więc okazać się doskonałym wsparciem żywieniowym dla pacjentów onkologicznych (stwierdzony lub podejrzenie rozwoju nowotworu), którzy doświadczają skutków ubocznych leczenia onkologicznego, jak również pacjentów neurologicznych, u których mogą występować zaburzenia takie, jak dysfagia (zaburzenia połykania), czy też wymioty oraz zaburzenia ze strony układu pokarmowego.

Produkty Nestlé Health Science mogą być również wdrożone w okresie okołooperacyjnym, kiedy osłabiony organizm może potrzebować dodatkowego wsparcia zarówno przed operacją, jak i po zabiegu operacyjnym. Mogą być też stosowane przez osoby starsze, u których stwierdza się zmiany w funkcjonowaniu organizmu, mogące skutkować zaburzeniami pracy układu pokarmowego.

Kobieta w chuście

Pacjenci
onkologiczni

Więcej informacji

btn-arrow
Mężczyzna z urazem szyi

Pacjenci
neurologiczni

Więcej informacji

btn-arrow
Starsza kobieta z pielęgniarką

Osoby
w podeszłym wieku

Więcej informacji

btn-arrow
Kobieta w szpitalu z pielęgniarką

Osoby w okresie
rekonwalescencji

Więcej informacji

btn-arrow
Mężczyzna w szpitalu

Osoby w okresie
okołooperacyjnym

Więcej informacji

btn-arrow

Żywienie w etapach choroby onkologicznej

Prawidłowe odżywienie organizmu w trakcie choroby nowotworowej odgrywa kluczową rolę w przebiegu leczenia. Pacjenci onkologiczni niejednokrotnie przyjmują mniejsze ilości pożywienia, przy często znacznie zwiększonym zapotrzebowaniu organizmu, np. na białko, które wzrasta nawet o 70%, czy energię...

Postępująca choroba nowotworowa może mieć zatem wpływ na rozwój niedożywienia, które nie tylko zaburza prawidłowy przebieg leczenia, wydłużając go, ale również zwiększa ryzyko występowania powikłań. Dlatego też prawidłowe odżywianie w chorobie powinno stanowić integralną część leczenia, zapobiegając rozwojowi niedożywienia. W chorobie nowotworowej stan ten może wynikać ze zmian metabolizmu, zaburzonego wchłaniania oraz niewystraczającego dostarczania składników pokarmowych, braku apetytu, czy objawów utrudniających spożywanie pożywienia.

Odpowiednia ilość składników odżywczych w menu pacjenta onkologicznego, decyduje o stanie odżywienia organizmu, a tym samym warunkuje prawidłową pracę narządów wewnętrznych odpowiedzialnych za podstawowe procesy życiowe, w tym za krążenie (mięśnie serca) czy oddychanie (mięśnie przepony). Co więcej, stan odżywienia chorego może decydować o tym, czy w danym momencie zostanie włączone lub kontynuowane leczenie.

Dlatego tak ważna jest troska o właściwe odżywianie na każdym etapie choroby, jak i podczas rekonwalescencji, aby zapobiec niedożywieniu powodującemu wyniszczenie organizmu. Warto zwrócić uwagę, że niedożywienie może dotyczyć również osób o prawidłowej czy nadmiernej masie ciała, jeżeli w ich jadłospisie zabraknie odpowiedniej ilości składników odżywczych, zgodnie ze zmienionym zapotrzebowaniem organizmu podczas trwania choroby.

Etapy choroby onkologiczej

Zostałem
zdiagnozowany

Czytaj więcej

Zaczynam
leczenie

Czytaj więcej

Doświadczam
skutków
ubocznych
leczenia

Czytaj więcej

Skończyłem
leczenie

Czytaj więcej

Jestem
opiekunem

Czytaj więcej

Poznaj produkty

W chorobie pewność odżywienia dużo zmienia.
Poznaj żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Opinie o naszych produktach

Potrzebujesz specjalistycznej porady? Umów się na bezpłatną konsultację żywieniową z naszym Ekspertem!

Konsultacje

btn-arrow
Specjalista żywieniowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Kontakt

btn-arrow

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Diabet Plus: Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Refresh: Do postępowania dietetycznego u pacjentów onkologicznych z zaburzeniami zmysłu smaku związanymi z radioterapią lub chemioterapią, niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia. Impact Oral: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.