Modulen banner

Modulen


Kompletna pod względem odżywczym dieta w proszku do postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.

POZNAJ PRODUKT MODULEN IBD
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.