O Nestlé Health Science

About Us

Wsparcie żywieniowe

– ZMIANA W PODEJŚCIU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

Założona w 2011 roku firma Nestlé Health Science jest pierwszą na świecie spółką nowej generacji zajmującą się rozwojem nauk o zdrowiu. Naszym podstawowym celem jest promowanie roli wsparcia żywieniowego oraz współpraca z konsumentami, pacjentami, lekarzami, pielęgniarkami i naszymi partnerami z sektora ochrony zdrowia na rzecz zmiany podejścia do opieki zdrowotnej.

Dzięki inwestycjom w innowacyjne rozwiązania oraz wykorzystaniu najnowszych zdobyczy nauki dążymy do stworzenia nowego segmentu rynku opartego na produkcji preparatów do wsparcia żywieniowego o potwierdzonej wartości klinicznej i ekonomicznej, które w istotnym stopniu poprawiają jakość życia chorych.

Nestlé Health Science jest międzynarodową firmą z siedzibą w szwajcarskiej miejscowości Epalinges (w pobliżu Lozanny) zatrudniającą około 3000 osób na całym świecie. Firma powstała w ramach działalności segmentu żywienia specjalistycznego grupy Nestlé, co zapewniło solidne fundamenty dla jej rozwoju. Obecnie wytwarzamy prawie miliard opakowań popartych wiedzą naukową preparatów żywieniowych dostępnych w kanałach sprzedaży detalicznej i aptekach (produkty konsumenckie) lub zalecanych przez personel medyczny w placówkach opieki zdrowotnej (żywienie medyczne), przeznaczonych dla osób w różnym wieku i z różnymi problemami zdrowotnymi – od alergii dziecięcych po niedożywienie u osób starszych. Nasze inwestycje i innowacje nie skupiają się wyłącznie na powyższych obszarach, ale także na rozwoju platform dla przełomowych technologii i odkryć, które dadzą początek nowemu segmentowi nowoczesnego wsparcia żywieniowego. Chcemy pogłębiać wiedzę i poszerzać rolę żywienia w terapii, odchodząc od podejścia zorientowanego wyłącznie na uzupełnianiu niedoborów i zaspokajaniu potrzeb związanych z konkretnymi schorzeniami na rzecz produktów posiadających bardziej bezpośredni wpływ na stan odżywienia.

Wykorzystując postępy naukowe i kliniczne oraz opracowując innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają realizację niezaspokojonych lub zaniedbywanych dotąd potrzeb w sposób skuteczny i efektywny kosztowo, działamy na rzecz zwiększenia roli żywienia w procesie leczenia. W naszych dążeniach istotną rolę odgrywa współpraca z podmiotami zewnętrznymi, dlatego dokonaliśmy szeregu kluczowych przejęć i inwestycji mających na celu podniesienie naszego potencjału w dziedzinie innowacyjności. Patrz rozdział „Kluczowe inwestycje”.

Dzięki wyłącznemu dostępowi do wyników badań Nestlé Institute of Health Sciences ośrodka naukowego założonego równolegle z naszą firmą, a także specjalistycznej wiedzy Grupy Nestlé w obszarze wartości odżywczych i smakowych żywności, posiadamy solidne podstawy do realizacji naszych ambitnych celów dotyczących innowacyjnych produktów do wsparcia żywieniowego.

NASZA WIZJA

Naszym celem jest spełnianie potrzeb osób, dla których pracujemy – głównie konsumentów lub pacjentów, a także lekarzy, pielęgniarek, specjalistów ds. ochrony zdrowia i opiekunów odgrywających istotną rolę w kontroli ich stanu zdrowia

Nestlé Health Science oferuje wsparcie żywieniowe, które zmienia moje podejście do kontroli stanu zdrowia.