Resource Header

Resource


POZNAJ PRODUKTY Z RODZINY RESOURCE

Resource to szeroka gama odżywczych produktów opracowanych dla osób o specjalnym zapotrzebowaniu żywieniowym, w tym dla chorych onkologicznie, z zaburzeniami metabolizmu glukozy, pacjentów po urazach, osób w wieku podeszłym, z zaburzeniami połykania (dysfagią) oraz dla dzieci. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.