Kluczowe inwestycje

Celem Nestlé Health Science jest opracowywanie preparatów specjalistycznych, które pozwolą zmienić podejście do zarządzania zdrowiem. Realizując ten cel, firma Nestlé Health Science w ostatnim czasie dokonała szeregu przejęć i inwestycji, a także podpisała nowe umowy o współpracy.

Wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione ze strategicznego punktu widzenia, Nestlé Health Science będzie umacniać swoją ofertę, przejmując technologie i spółki, a także pozyskując kluczowe osoby i zdobywając umiejętności, które są źródłem wymiernej wartości.
 
Nasza firma będzie także badać dobrze rokujące możliwości związane z należącymi do Nestlé funduszami wysokiego ryzyka, zwłaszcza w obszarze żywienia. Firma planuje wykorzystać swoje powiązania z szeroko rozumianą innowacyjną siecią uczelni wyższych, projektów typu start-up oraz dostawców, promując innowacje produktowe i rozwój organiczny w oparciu o posiadane możliwości w zakresie rozwoju oraz prezentowane nastawienie na klienta.
Firma Nestlé Health Science dokonała szeregu przejęć i inwestycji, a także podpisała umowy o współpracy.


KLUCZOWE INWESTYCJEPrzejęcie Vitaflo – z siedzibą w brytyjskim Liverpoolu – umożliwiło Nestlé Health Science wypracowanie pozycji na szybko rozwijającym się rynku specjalistycznych produktów przeznaczonych do postępowania dietetycznego we wrodzonych zaburzeniach metabolicznych wykrywanych wkrótce po urodzeniu.

Zaburzenia metaboliczne są wynikiem braku enzymów niezbędnych do rozkładu tłuszczów, węglowodanów lub białek dostarczanych w pożywieniu. Prowadzi to do rozwoju poważnych problemów medycznych często wymagających stosowania specjalistycznych diet i rozwiązań żywieniowych przez całe życie chorego.

Rozwiązania żywieniowe Vitaflo pomagają pacjentom utrzymać lub przywrócić homeostazę metaboliczną, która często odgrywa istotną rolę w procesie leczenia. Z uwagi na wysoce restrykcyjne protokoły postępowania dietetycznego podawanego zawsze pod kontrolą lekarza, opracowanie smacznych produktów, które są łatwe i wygodne w użyciu stanowi ważny czynnik poprawiający poziom przestrzegania zaleceń przez chorych w trakcie stosowania produktów.

Link: http://www.vitafloweb.com/Zgodnie z naszym zamiarem dotyczącym wprowadzania nowych, popartych naukowo rozwiązań żywieniowych dla leczonych gastrologicznie pacjentów z zaburzeniami lub niewydolnością jelit, spółka Nestlé Health Science przejęła firmę Prometheus Laboratories Inc. z siedzibą w San Diego, w Kalifornii (Stany Zjednoczone).

Firma angażuje się w działania na rzecz w poprawy jakości życia chorych, opracowując i wprowadzając na rynek nowe produkty diagnostyczne i farmaceutyczne, które umożliwiają lekarzom oferowanie pacjentom bardziej spersonalizowanej opieki.

Działalność firmy Prometheus skupia się głównie na wykrywaniu, rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń z obszaru gastroenterologii i onkologii. Strategia firmy obejmuje wprowadzanie do sprzedaży i dostarczanie produktów farmaceutycznych oraz opatentowanych testów diagnostycznych. Dzięki połączeniu aspektów terapeutycznych i diagnostycznych, Nestlé Health Science pragnie oferować lekarzom bardziej celowane rozwiązania, pozwalające na optymalizację opieki nad pacjentami.

Link: http://www.prometheuslabs.com/


 


Spółka Nestlé Health Science rozpoczęła proces etapowego przejmowania brytyjskiej firmy Phagenesis, która opracowała i rozwija Phagenyx® – innowacyjne urządzenie przeznaczone do elektrycznej stymulacji gardła w leczeniu dysfagii (zaburzenia połykania).

Dysfagia jest zaburzeniem często występującym u pacjentów z przebytym udarem oraz u osób starszych i pacjentów poddanych wcześniej mechanicznej wentylacji płuc na oddziałach intensywnej terapii. Urządzenie Phagenyx® opracowane zostało z myślą o wspomaganiu procesu przywracania neurologicznej kontroli nad połykaniem.

Najważniejszym celem zarówno dla Nestlé Health Science, jak i dla środowiska medycznego jest w tym obszarze propagowanie zintegrowanego podejścia w terapii dysfagii, od badań przesiewowych po rozpoznanie i leczenie. Realizacja tego celu odbywa się poprzez wdrażanie nowych metod stymulowania funkcji połykania, a także żywności o zmodyfikowanej konsystencji i środków zgęszczających poprawiających bezpieczeństwo połykania.

Phagenyx® otwiera nowy rozdział w rehabilitacji zaburzeń przełykania, który z perspektywy pacjentów i lekarzy może okazać się przełomem.

Link: www.phagenesis.com


KLUCZOWE INWESTYCJE I PARTNERSTWA  


 

Dążąc do zdobycia wiodącej pozycji w dziedzinie terapii mikrobiomu, firma Nestlé Health Science podpisała porozumienie o wyłączności (nie obejmujące Stanów Zjednoczonych i Kanady) z Seres Therapeutics dotyczące nowej klasy leków działających na mikrobiom jelit (Ecobiotics®) stosowanych w zakażeniu bakterią Clostridium difficile (CDI, SER-109 i SER 262) oraz w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit (IBD, SER-287 i SER-301). Porozumienie stanowi kontynuację inwestycji Nestlé Health Science w programy Seres Therapeutics, o których informowano w styczniu i lipcu 2015 r.

W ramach porozumienia Nestlé Health Science zapewni wsparcie potencjalnej komercjalizacji pierwszego na świecie leku normalizującego skład mikrobiomu. Obecnie trwają zaawansowane badania eksperymentalnego leku SER 109 przeznaczonego do stosowania w nawracających zakażeniach bakterią Clostridium difficile (C. diff), które mogą upośledzać czynność układu pokarmowego. Współpraca obejmuje także dodatkowy preparat przeznaczony do stosowania w zakażeniach C. diff oraz dwa leki eksperymentalne do stosowania w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit, w tym SER-287, innowacyjny lek działający na mikrobiom jelit znajdujący się obecnie w fazie I badań klinicznych oceniających jego skuteczność w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit. Preparaty Ecobiotics® firmy Seres Therapeutics to pierwsze w swojej klasie nowatorskie leki zawierające drobnoustroje oddziałujące na składający się ze 100 biliardów mikroorganizmów ludzki mikrobiom. Coraz powszechniej uważa się, że nieprawidłowy skład lub funkcja mikrobiomu – tzw. mikrobiom dysbiotyczny – może leżeć u podłoża wielu chorób.

Produkty eksperymentalne Ecobiotics® firmy Seres Therapeutics całkowicie różnią się od tradycyjnych leków, ponieważ zawierają specjalnie wyselekcjonowane drobnoustroje. Wyniki badań genomowych coraz częściej wskazują na istotne znaczenie mikrobiomu, na który składa się około 100 biliardów drobnoustrojów żyjących w organizmie, dla różnych aspektów zdrowia.

Link: www.serestherapeutics.com/


 


Strategiczne partnerstwo na rzecz innowacji z Flagship Ventures

Firma Nestlé Health Science zawarła strategiczne partnerstwo na rzecz innowacji z Flagship Ventures z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts, wiodącą amerykańską firmą zajmującą się inwestycjami typu venture capital i venture creation, której działania skupiają się na innowacjach z obszaru ochrony zdrowia i zrównoważonym rozwoju. Spółka Nestlé Health Science zainwestowała w firmę Flagship Ventures Fund V, LP. W ramach partnerskiej współpracy planowane jest finansowanie przedsiębiorstw start-up specjalizujących się w zdrowym żywieniu i wsparciu żywieniowym. Pozwoli to Nestlé Health Science uzyskać dostęp do innowacyjnych koncepcji i technologii Flagship, które mogą zostać w przyszłości wykorzystane na drodze bezpośrednich inwestycji mniejszościowych, licencji, spółek joint venture czy przejęć. Strategicznymi partnerami funduszu na rzecz inwestycji są również firmy AstraZeneca i Bayer CropScience. Znaczna część środków funduszu przeznaczona jest na inwestycje w przedsiębiorstwa opracowujące przełomowe terapie w obszarze innowacyjnych terapii żywieniowych o istotnym znaczeniu dla Nestlé Health Science, w tym dotyczących zdrowia mózgu, przewodu pokarmowego i metabolizmu.

Firma Flagship posiada 15-letnie doświadczenie w finansowaniu i tworzeniu spółek, głównie w obszarze opieki zdrowotnej, a w szczególności rozwiązań terapeutycznych. W ramach partnerstwa Nestlé Health Science otrzymuje dostęp do unikalnego modelu innowacji biznesowych Flagship realizowanych poprzez przejęcia, udziały mniejszościowe, licencje i spółki joint-venture. Efektywne kosztowo, bezpieczne i klinicznie potwierdzone rozwiązania w obszarze terapii żywieniowych – wykorzystujące potencjalny wpływ składników odżywczych na przebieg chorób i stan zdrowia na poziomie fizjologicznym – mają do odegrania istotną rolę w rozwiązywaniu rosnących problemów ochrony zdrowia i realizacji niezaspokojonych potrzeb klinicznych. Współpraca z funduszem otwiera szereg możliwości, które mogą mieć bezpośrednie przełożenie na portfolio projektów badawczych i produktów Nestlé Health Science.

Link: www.flagshipventures.com/venturelabs


 


Spółka Nestlé Health Science jest inwestorem strategicznym firmy Enterome Bioscience SA będącej pionierem w dziedzinie badań nad nowoczesnymi środkami farmaceutycznymi i diagnostycznymi, które wspierają spersonalizowaną terapię schorzeń o podłożu mikrobiomowym, takich jak nieswoiste zapalenia jelit (IBD), nowotwory i choroby metaboliczne.

Inwestycje w Enterome odzwierciedlają dążenie Nestlé Health Science do rozbudowy posiadanego portfolio mikrobiomowego w segmentach środków diagnostycznych (Dx), terapeutycznych (Rx) i terapii żywieniowych (Nx).

Enterome to spółka założona w 2012 r. w Paryżu (Francja) z myślą o opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących odkrycia dokonane w oparciu o metagenomiczną platformę INRA. Spółka przyciągnęła szerokie grono zarówno wiodących inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka (Seventure Partners, Lundbeckfond Ventures & Omnes Capital), jak i inwestorów strategicznych (Nestlé Health Science, Shire & INRA transfer).

Link: www.enterome.fr/


 


Spółka Nestlé Health Science dokonała strategicznej inwestycji w firmę Axcella Health (wcześniej Pronutria Biosciences) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która prowadzi pionierskie prace badawczo-rozwojowe nad doustnymi lekami biologicznymi i terapiami żywieniowymi pod nazwą Pronutrein®. Ich zadaniem jest przywracanie równowagi aminokwasowej, której brak uważa się obecnie za jeden z istotnych czynników sprawczych wielu schorzeń (np. zaburzenia neurologiczne, zaburzenia pracy mięśni i wątroby).

Aminokwasy są niezbędne do życia, a ich współdziałanie stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zaobserwowano powiązania między nieprawidłowym profilem aminokwasów a szeregiem stanów chorobowych występujących z dysregulacją aminokwasową o różnym nasileniu. Dlatego właśnie rozwiązanie problemu dysregulacji aminokwasowej ma szansę nie tylko w istotny sposób wpłynąć na rozwój poważnych chorób, ale daje również nadzieję na regenerację szlaków komórkowych uszkodzonych w wyniku dysregulacji aminokwasowej i powrót do zdrowia.

Zapewnione przez Nestlé Health Science środki finansowe umożliwią kontynuację badań klinicznych nad najbardziej perspektywicznymi produktami eksperymentalnymi Axcella Health, w tym nad preparatem PN-107 przeznaczonym do stosowania w zaniku mięśni, a także dalszy rozwój portfolio produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania w innych schorzeniach wywołanych dysregulacją aminokwasową.

Link: www.axcellahealth.com

 


Spółka Nestlé Health Science nawiązała strategiczną współpracę z firmą DBV Technologies z siedzibą w Montrouge we Francji, której celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego testu płatkowego przeznaczonego do diagnozowania alergii na białko mleka krowiego u niemowląt.

Alergia na białko mleka krowiego jest trudna do zdiagnozowania, a dotyka 2-3% niemowląt i małych dzieci na kluczowym etapie ich rozwoju.

Opracowywany przez DBV test płatkowy może okazać się przełomem w diagnozowaniu tego rodzaju alergii. Wczesne rozpoznanie w połączeniu z interwencją żywieniową pomaga zapewnić prawidłowy rozwój niemowląt, łagodząc niepokój rodziców i zmniejszając koszty ponoszone przez system opieki zdrowotnej.

Badania prowadzone w obszarze alergii dziecięcych czynią z Nestlé Health Science idealnego partnera dla komercjalizacji innowacyjnego testu płatkowego DVB.

Link: www.dbv-technologies.com


 


Nestlé Health Science jest inwestorem kapitałowym i partnerem strategicznym spółki Aimmune Therapeutics (Nasdaq: AIMT) z siedzibą w Kalifornii. Ta prowadząca badania kliniczne firma biofarmaceutyczna opracowuje autorskie produkty eksperymentalne oraz rozwija metody leczenia alergii pokarmowych, w tym między innymi uczulenia na orzeszki ziemne. AR101, wiodący produkt eksperymentalny firmy Aimmune przeznaczony do leczenia alergii na orzeszki ziemne, znajduje się obecnie w III fazie badań klinicznych.

Doustna terapia odczulająca opracowywana przez Aimmune pod nazwą handlową Characterized Oral Desensitization ImmunoTherapy (CODIT™) wykorzystuje podejście do leczenia groźnych dla życia alergii pokarmowych oparte na szerokim spektrum niezależnych badań naukowych, które dowodzą, że w przypadku większości pacjentów z alergiami pokarmowymi istnieje możliwość odczulenia na alergeny lub białka zawarte w danym pokarmie na drodze doustnego podawania stopniowo zwiększanej dawki alergenu. Celem Aimmune jest opracowanie terapii transformatywnej, która wychodzi poza bieżące standardy oparte na całkowitym unikaniu alergenów pokarmowych i podawaniu epinefryny w razie przypadkowej ekspozycji.

Nestlé Health Science zapewni firmie Aimmune stałe wsparcie i doradztwo w obszarze naukowym, rejestracyjnym i komercyjnym na poszczególnych etapach prac badawczo-rozwojowych nad terapią. Ponadto Nestlé Health Science przysługuje trzymiesięczny okres prawa pierwokupu na każdy program rozwojowy w przypadku, gdy Aimmune rozważać będzie sprzedaż licencji lub rozwijanie projektu w partnerstwie z innym podmiotem.

Link: www.aimmune.com


 


Nutrition Science Partners Limited (NSP) to nowa spółka joint venture (50/50) zawarta pomiędzy Nestlé Health Science i grupą Chi-Med działającą w sektorze farmaceutycznym i ochrony zdrowia.

Celem Nutrition Science Partners jest prowadzenie badań, opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych i medycznych pochodzenia roślinnego.

Ponadto Nutrition Science Partners posiada dostęp do biblioteki tradycyjnej medycyny chińskiej grupy Chi-Med obejmującej ponad 50 000 wyciągów z ponad 1200 różnych roślin, a także światowej klasy wiedzy specjalistycznej. Oznacza to dostęp do badań nad stosowaniem produktów pochodzenia roślinnego w chorobach przewodu pokarmowego i platformy rozwoju obejmującej odkrycia naukowe, badania niekliniczne i farmaceutyczne, a także dostęp do informacji na temat wytycznych i przepisów dotyczących wykorzystania produktów roślinnych. Działalność Nutrition Science Partners skupia się na zdrowiu przewodu pokarmowego, a w przyszłości może także objąć takie obszary jak choroby metaboliczne i zdrowie mózgu.
Z myślą o rozszerzeniu posiadanej gamy rozwiązań z obszaru zdrowia mózgu, spółka Nestlé Health Science przejęła mniejszościowy pakiet udziałów w Accera, prywatnej firmie z siedzibą w Boulder, w stanie Kolorado (Stany Zjednoczone).

Własna platforma naukowa firmy Accera ukierunkowana jest na realizację niezaspokojonych potrzeb medycznych w obszarze zdrowia mózgu, w tym leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. Firma Accera zajmuje się rozwojem klinicznym leków posiadających innowacyjny mechanizm działania.

Kluczowy eksperymentalny lek firmy Accera to AC-1204, drobnocząsteczkowy lek przeznaczony do stosowania u pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, znajdujący się obecnie w fazie III badań klinicznych.

Link: www.accerapharma.com


 

Wsparcie w zaburzeniach przewodu pokarmowego

Spółka Nestlé Health Science została partnerem strategicznym i nabyła mniejszościowy pakiet udziałów firmy Vital Foods z siedzibą w Auckland, w Nowej Zelandii.

Produkty firmy Vital Foods – napój funkcjonalny Kiwi Crush oraz Phloe®,specjalny wyciąg z owoców kiwi dostępny w postaci tabletek i kapsułek – to w 100% naturalne produkty wytwarzane z nowozelandzkiego zielonego kiwi z wykorzystaniem specjalnego, opatentowanego przez Vital Foods procesu. Zarówno Kiwi Crush, jak i Phloe są na nowozelandzkim rynku produktami uznanymi, popularnymi i często zalecanymi. Phloe to wiodący środek przeczyszczający dostępny bez recepty za pośrednictwem nowozelandzkiego kanału aptecznego.

Link: www.vitalfoods.co.nz


INNE FORMY WSPÓŁPRACY 


 


Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy

Od września 2015 r. Nestlé Health Science współpracuje z Międzynarodową Fundacją Osteoporozy (IOF), największą na świecie międzynarodową organizacją działającą w obszarze zdrowia stawów oraz układu kostnego i mięśniowego.

Jako organizacja skupiająca ponad 230 krajowych organizacji pacjenckich i towarzystw medycznych z 99 krajów, IOF:
• wyznacza globalne standardy naukowe w obszarze swojej działalności,
• prowadzi kampanie zachęcające do aktywnego przeciwdziałania, diagnozowania i leczenia chorób układu mięśniowo-szkieletowego,
• prowadzi kampanie na rzecz zmiany polityki. 

Ponieważ jesteśmy przekonani, że żywienie ma istotne znaczenie dla stanu mięśni, kości i stawów, Nestlé Health Science poczuwa się do obowiązku wspierania IOF w zakresie wymienionych inicjatyw.

Jako członek Komitetu Doradców Korporacyjnych IOF, Nestlé Health Science należy do grona podmiotów skupionych wokół tej najbardziej wpływowej i szanowanej na świecie organizacji branżowej.

Obecnie Nestlé Health Science wspiera inicjatywę naukową zmierzającą do wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego sarkopenii. Więcej informacji na temat IOF można znaleźć na stronie https://www.iofbonehealth.org

20 października każdego roku IOF organizuje Światowy Dzień Osteoporozy, którego celem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania, diagnozy i leczenia osteoporozy oraz innych chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Inicjatywa realizowana jest w ponad 90 krajach. 

Więcej informacji na stronie http://worldosteoporosisday.org


Medical Nutrition International Industry


Medical Nutrition International Industry (MNI) to międzynarodowe stowarzyszenie firm dostarczających produkty i usługi, które wspierają żywieniowo i optymalizują wyniki pacjentów przez odpowiednie wykorzystanie wyspecjalizowanego wsparcia żywieniowego, w tym żywienia jelitowego i pozajelitowego. Nestlé Health Science jest kluczowym członkiem MNI.

Więcej informacji