Dziękujemy za wypełnienie formularza.
W przypadku zakwalifikowania się do testów,
na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie wysłania przesyłki.

Administratorem Danych Osobowych jest Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem Testu i zaproszenia do oceny produktów oraz – jeśli Uczestnik testów wyrazi taką zgodę - w zakresie wysyłki na adres email informacji o akcjach promocyjnych i produktach Nestle Health Science. Dodatkowo adres domowy i adres email przetwarzane będą przez okres 24 miesięcy od zakończenia Testu w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunku, o którym mowa w pkt. 3.2 Regulaminu Testu w przypadku zgłoszenia się do kolejnego testu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania produktów do testowania. Uczestnicy maja prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Nestle Polska SA znajduje się w Polityce Prywatności.


Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. * Badanie przeprowadzone w miesiącach kwiecień-maj 2017 na próbie N=200 pacjentów, którzy spróbowali produktów Resource 2.0 o smaku waniliowym, Resource Protein o smaku truskawkowym