Wartości oraz instytuty

Tworzenie wspólnej wartości


Tworzenie wspólnej wartości (CSV, ang. Creating Shared Value) to podstawa prowadzenia biznesu przez Nestlé. CSV skupia się na stworzeniu wartości dla społeczeństwa i akcjonariuszy.


Już w tej chwili Nestlé Health Science oferuje rozwiązania żywieniowe, które poprawiają stan zdrowia, sprzyjając profilaktyce chorób i wspomagając proces zdrowienia, a także poprawiają jakość życia pacjentów,
jednocześnie obniżając koszty ochrony zdrowia. Zamierzamy jednak pójść dalej i opracować nową generację uzasadnionych naukowo rozwiązań żywieniowych. 

Link: http://www.nestle.com/csv


Instytut Nauk o Zdrowiu NestléDziałający od stycznia 2011 r. Instytut Nauk o Zdrowiu Nestlé jest głównym partnerem Nestlé Health Science w naszych pionierskich poszukiwaniach nowych rozwiązań terapeutycznych. Instytut dostarcza podstaw naukowych dla opracowania strategii żywieniowych potencjalnie zmieniających sposób kontroli zdrowia.


Aby stworzyć podstawy naukowe dla żywienia medycznego w przyszłości, naukowcy z Instytutu prowadzą główne badanie w zintegrowanym systemie biologicznym. Posługując się bioinformatyką w celu zintegrowania danych i opracowania modelu postępowania, opisywana strategia badań pozwala nam kojarzyć nieograniczoną ilość danych naukowych uzyskanych z badań genomowych i klinicznych. W ten sposób zyskujemy nowy pogląd na mechanizmy leżące u podstaw zdrowia i choroby. 

Link: http://www.nestleinstitutehealthsciences.com/


Instytut Żywienia NestléDziałalność Instytutu Żywienia Nestlé (NNI) polega na interaktywnym dzieleniu się najnowszą wiedzą naukową i strategiami edukacyjnymi z personelem medycznym, naukowcami, stowarzyszeniami zajmującymi się żywieniem i innymi uczestnikami rynku. 

NNI oferuje dużą bazę zasobów naukowych, w tym serie publikacji ujętych w bazie Medline, stypendia akademickie, szkolenia z zakresu żywienia, medyczne kształcenie ustawiczne w systemie e-learningu, narzędzia praktyczne, warsztaty naukowe i sympozja satelitarne. Dostęp do tych zasobów można uzyskać za pośrednictwem naszej interaktywnej strony internetowej (www.nestlenutrition-institute.org). 

Wszystkie nasze zasoby, w tym archiwum obejmujące ponad 3000 publikacji i 400 konferencji internetowych, są udostępniane środowisku medycznemu nieodpłatnie. 

Upowszechniając informacje naukowe i strategie edukacyjne, Instytut realizuje filozofię „wykorzystania nauki na rzecz poprawy żywienia” po to, aby przyczynić się do podniesienia jakości życia ludzi na całym świecie.