Wartości oraz instytuty

Tworzenie wspólnej wartości

Tworzenie wspólnej wartości (ang. Creating Shared Value, CSV) to podstawa prowadzenia przez Nestlé działalności gospodarczej. Założenia CSV skupiają się na tworzeniu wartości dla społeczeństwa i akcjonariuszy.

Nestlé Health Science oferuje obecnie rozwiązania żywieniowe, które umożliwiają postępowanie dietetyczne w chorobach mające na celu poprawę stanu odżywienia i jakości życia pacjentów. Nestlé Health Science stawia sobie także za cel obniżanie kosztów ochrony zdrowia. W dalszej kolejności zamierzamy skupić się na opracowywaniu naukowo popartych preparatów specjalistycznych umożliwiających zmianę podejścia do kontroli stanu zdrowia pacjentów.

Link: http://www.nestle.com/csv

Instytut Nauk o Zdrowiu NestléNestlé Institute of Health Sciences, podobnie jak Nestlé Health Science, powstał w styczniu 2011 r. i jest głównym partnerem firmy w jej pionierskich poszukiwaniach nowych rozwiązań żywieniowych. Instytut dostarcza podstaw naukowych dla opracowania strategii żywieniowych potencjalnie zmieniających podejście do kontroli stanu zdrowia.

Aby stworzyć podstawy naukowe dla nowych rozwiązań z zakresu żywienia medycznego, naukowcy z Instytutu prowadzą badania podstawowe w zintegrowanym systemie biologicznym. Dzięki wykorzystaniu bioinformatyki do integracji danych i modelowania szlaków biologicznych, przyjęta metoda badawcza pozwala kojarzyć nieograniczoną ilość danych naukowych uzyskanych z badań genomowych i klinicznych na potrzeby analizy mechanizmów leżących u podstaw zdrowia i choroby.

Link: http://www.nestleinstitutehealthsciences.com/


Instytut Żywienia NestléDziałalność Nestlé Nutrition Institute (NNI), czyli Instytutu Żywienia Nestlé, polega na interaktywnym udostępnianiu najnowszej wiedzy naukowej i materiałów edukacyjnych personelowi medycznemu, środowisku naukowemu, stowarzyszeniom zajmującymi się żywieniem i innym interesariuszom.

NNI oferuje szeroką gamę zasobów naukowych, w tym serie publikacji ujętych w bazie Medline, a także stypendia akademickie, szkolenia z zakresu żywienia, medyczne kształcenie ustawiczne w trybie e-learning, narzędzia praktyczne, warsztaty naukowe i sympozja satelitarne. Dostęp do tych zasobów można uzyskać za pośrednictwem naszej interaktywnej strony internetowej (www.nestlenutrition-institute.org). 

Wszystkie nasze zasoby, w tym archiwum zawierające ponad 3000 publikacji i 400 konferencji internetowych, są udostępniane środowisku medycznemu nieodpłatnie.

Upowszechniając informacje naukowe i materiały edukacyjne, Instytut realizuje filozofię „wykorzystania nauki na rzecz poprawy żywienia”, chcąc przyczynić się do podniesienia jakości życia ludzi na całym świecie.