Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
O Nestlé Health Science | OptiFibre

O Nestlé Health Science

Założona w 2011 roku firma Nestlé Health Science jest spółką nowej generacji zajmującą się rozwojem nauk o zdrowiu.

Naszym podstawowym celem jest promowanie roli wsparcia żywieniowego oraz współpraca z konsumentami, pacjentami, lekarzami, pielęgniarkami i naszymi partnerami z sektora ochrony zdrowia na rzecz zmiany podejścia do opieki zdrowotnej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://www.nestlehealthscience.pl/