Resource - badanie konsumentów

¾ BADANYCH PACJENTÓW KUPIŁOBY PRODUKTY RESOURCE OCENIANE W BADANIU JAKO WSPARCIE ŻYWIENIOWE W CHOROBIE.*


Prawie ¾ pacjentów, którzy wzięli udział w badaniu zdecydowałoby się na zakup ocenianych produktów Resource ze względu na ogólną wysoką ocenę jego cech.
Chęć zakupu produktu Resource 2.0 o smaku waniliowym oraz Resource Protein o smaku truskawkowym deklaruje odpowiednio 72% i 73% badanych pacjentów.**

chart_badanych_pacjentow.jpg beam_badanych_pacjentow.jpg

Kompletne pod względem odżywczym specjalistyczne produkty oceniane w badaniu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko.
* Badanie przeprowadzone w miesiącach kwiecień-maj 2017 na próbie N=200 pacjentów, którzy spróbowali produktów Resource 2.0 o smaku waniliowym, Resource Protein o smaku truskawkowym, Nutridrink o smaku waniliowym oraz Nutridrink Protein o smaku truskawkowym.
** Suma odpowiedzi: „zdecydowanie kupię” i „raczej kupię”.
1. Ruxton C. Compliance with Oral Nutritional Supplements and the Role of Taste. CN Focus Vol.6 No.2 June 2014