neurological_disorders_header

Zaburzenie neurologiczne u dzieci


Zaburzenia neurologiczne mogą również występować u dzieci
Zaburzenia neurologiczne, począwszy od nawracających bólów głowy po padaczkę, mogą również występować wśród dzieci. Ważne jest wczesne rozpoznanie zaburzeń, odpowiednie leczenie i zmiana stylu życia. To ważne elementy, które mogą pomóc poprawić samopoczucie chorego dziecka.

Zaburzenia neurologiczne u dzieci mogą być bardzo niepokojące. Wiele stanów chorobowych wywoływanych przez liczne czynniki wpływa na rozwijający się mózg dziecka. Wśród niektórych częściej występujących u dzieci zaburzeń neurologicznych wyróżniamy: uporczywe bóle głowy lub migreny, zaburzenia rozwojowe i ruchowe, udar mózgu, zespół Gilles'a de la Tourette'a, mózgowe porażenie dziecięce i autyzm. Niektóre ze wspomnianych zaburzeń są wywołane przez czynniki genetyczne, a inne rozwijają się na skutek urazu lub choroby. Niestety istnieje również grupa zaburzeń, których przyczyna nie została nadal poznana.1*

Zaburzenia neurologiczne u dzieci stanowią duży problem, ponieważ układ nerwowy dziecka, jego mózg i rdzeń kręgowy, cały czas rozwijają się. Natomiast najczęściej występujące zaburzenia dotykają nawet setek tysięcy dzieci.2 Na szczęście dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu i leczeniu możemy skutecznie radzić sobie z chorobą, co z kolei może pozwolić dziecku na w miarę normalny proces wzrastania, aż do dorosłości.

Chociaż każde zaburzenie rozpoznaje i leczy się w indywidualny sposób, to jednak wspólnym elementem postępowania z wszystkimi zaburzeniami neurologicznymi jest zapewnienie właściwego żywienia. Dla przykładu u chorych na porażenie mózgowe, zaburzenie związane z uszkodzeniem mózgu powodującym upośledzenie prawidłowego rozwoju ruchowego, ważna jest ocena zapotrzebowania na sposób przyswajania substancji odżywczych, ponieważ prawidłowe jedzenie może być trudne.3 W Nestlé Health Science zajmujemy się badaniami nad wieloma różnymi zaburzeniami obserwowanymi u dzieci. Opracowaliśmy metody postępowania dietetycznego dostosowane do potrzeb małych pacjentów, które mogą poprawić ich jakość życia w procesie wzrastania.

1. http://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/pediatric-neurology/conditions/index.html. Dostęp uzyskano w grudniu 2014 r.
2. http://members.sirweb.org/members/misc/Hirtz.pdf. Dostęp uzyskano w grudniu 2014 r.
3. https://med.virginia.edu/ginutrition/wp-content/uploads/sites/199/2014/06/WittenbrookArticle.pdf. Dostęp uzyskano w grudniu 2014 r.

*Nie wymieniono wszystkich możliwych objawów podmiotowych; objawy podmiotowe zgłaszane przez chorego w danym momencie mogą się różnić.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.