Zaburzenia żołądkowo - jelitowe

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe u dzieci

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Zaburzenia przewodu pokarmowego, od refluksu po zaparcia, mogą występować w różnym okresie życia i znacznie różnią się pod względem stopnia nasilenia. Pewne jest to, że odpowiednie postępowanie dietetyczne może mieć istotne znaczenie dla poprawy ogólnego stanu zdrowia i jakości życia dziecka.1,3

Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego odnoszą się do stanów negatywnie wpływających na którąkolwiek część przewodu pokarmowego, od przełyku i żołądka, aż po jelito cienkie, grube i odbytnicę.2 Do często występujących zaburzeń czynności przewodu pokarmowego należą: refluks żołądkowo-przełykowy , ostra lub przewlekła biegunka, zaparcia i reakcja alergiczna bądź nietolerancja białka mleka krowiego lub sojowego. Chociaż w wielu przypadkach objawy wspomnianych zaburzeń mogą być niepokojące, to jednak w wielu przypadkach (np. refluks) w leczeniu wystarcza stosować odpowiednie żywienie.1,2,4

Przewód pokarmowy jest odpowiedzialny za trawienie pokarmów, które przyjmujemy. Dziecko z zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego jest często zagrożone rozwojem nieprawidłowego wchłaniania lub trawienia, co może z kolei prowadzić do niedożywienia.3 Z tego też względu specjalny nacisk kładzie się obecnie na stan odżywienia dzieci, ponieważ udowodniono, że optymalna podaż substancji odżywczych wspomaga proces wzrastania i rozwoju, a także poprawia ogólny stan zdrowia chorych. Przykładowo, wśród dzieci w stanie krytycznym odpowiednia podaż substancji odżywczych wiąże się z poprawą powrotu do zdrowia i skróceniem hospitalizacji.3

W Nestlé Health Science opracowaliśmy specjalne diety dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z upośledzeniem czynności przewodu pokarmowego. Potrzeby żywieniowe jednak są bardzo zróżnicowane i zależą od danej jednostki chorobowej. Dlatego też w swojej ofercie posiadamy produkty, które skierowane są do małych pacjentów ze szczególnym zapotrzebowaniem żywieniowym. 

1. http://s3.gi.org/patients/gihealth/pdf/pediatric.pdf. Dostęp uzyskano w grudniu 2014 r.
2. http://www.theportlandhospital.com/children/specialties/gastroenterology/. Dostęp uzyskano w grudniu 2014 r.
3. https://www.nestlenutrition-institute.org/News/Pages/Nutritional-management-of-children-with-gastrointestinal-Impairment%E2%80%93key-to-clinical-outcome.aspx. Dostęp uzyskano w grudniu 2014 r.
4. http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/ger-and-gerd-in-infants/Pages/facts.aspx. Dostęp uzyskano w grudniu 2014 r.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.