Pediatryczne schorzenia nerek

Istnieją dwa rodzaje schorzeń nerek: ostre uszkodzenie nerek (AKI - Acute Kidney Injury) oraz przewlekłe choroby nerek (PChN). Zapewnienie odpowiedniego sposobu żywienia, zwłaszcza w przypadku, kiedy zaburzona praca nerek dotyczy dzieci, jest kluczowym elementem, pozwalającym na zagwarantowanie im prawidłowego wzrostu oraz rozwoju 1. Odpowiednie postępowanie dietetyczne pozwala uniknąć kumulacji toksycznych metabolitów oraz zmniejszyć występowanie zaburzeń mineralnych i kostnych, a także znacznie podnosi jakość życia chorych 2.

Postępowanie dietetyczne jest złożone i powinno być indywidualnie dopasowane do każdego przypadku. Należy skupić się zwłaszcza na odpowiedniej:
 

  1. wartości energetycznej diety, ze względu na często występujący brak apetytu, odmowę przyjmowania jedzenia, nudności i wymioty.

  2. podaży białka: należy dokładnie monitorować i kontrolować ilość białka, po to aby zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój organizmu.

  3. podaży płynów i elektrolitów: zapotrzebowanie oraz ewentualne ograniczenia podaży będą zależne od zmieniających się potrzeb pacjenta.

  4. regulacji podaży wapnia i fosforu.

  5. podaży mikroskładników, w tym zwłaszcza żelaza.


Postępowanie dietetyczne zależne jest od wielu różnych czynników, z tego względu specjalista z zakresu dietetyki w dziecięcych chorobach nerek oraz reszta specjalistów wchodzących w skład zespołu, pełnią kluczową rolę w odpowiednim prowadzeniu pacjenta.

1. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2008 Update. 2009. 2. Royle J. Chapter 12: Kidney Disease. In: Shaw V, editor. Clinical Paediatric Dietetics. 4: John Wiley & Sons Ltd.; 2015. p. 242-81.


Produkty do stosowania w pediatrycznych schorzeniach nerek