Kwasica glutarowa typu 1 (GA1)


Elementy budujące białko to aminokwasy. W GA1, ze względu na brak aktywności pewnego enzymu, organizm nie jest w stanie poradzić sobie z metabolizowaniem dwóch aminokwasów: lizyny i tryptofanu. Z tego względu osoby z GA1 muszą ściśle kontrolować ilość spożywanego białka.

Postępowanie żywieniowe w GA1 może obejmować stosowanie preparatów białkozastępczych. Preparaty przeznaczone do stosowania w GA1 dostarczają organizmowi wszystkich aminokwasów z wyjątkiem lizyny, a tryptofan dostarczany jest w niewielkich ilościach. Preparaty stanowią więc źródło białka, nie zawierając przy tym aminokwasów, których spożycie jest całkowicie lub częściowo ograniczone. Preparaty należy stosować z uwzględnieniem indywidualnej, dopuszczalnej ilości białka w diecie pacjenta.

Vitaflo® posiada w swojej ofercie gamę preparatów dla osób z GA1, dostosowanych do wieku oraz stylu życia pacjentów.


Produkty do stosowania w GA


Gama produktów wspierających żywienie


Wrodzone wady metabolizmu