Najważniejsze cechy:

Produkty do stosowania w zaburzeniach metabolizmu tłuszczów


Wrodzone wady metabolizmu