Homocystynuria (HCU)


Elementy budujące białko to aminokwasy. W HCU, ze względu na brak aktywności jednego z enzymów, organizm nie jest w stanie poradzić sobie z metabolizowaniem jednego z aminokwasów: metioniny. Z tego względu osoby z HCU muszą ściśle kontrolować ilość spożywanego białka.

Kluczowym elementem postępowania żywieniowego w HCU jest stosowanie preparatów białkozastępczych. Preparaty przeznaczone do stosowania w MSUD dostarczają organizmowi wszystkich aminokwasów za wyjątkiem metioniny. W połączeniu z pewną, niewielką ilością białka, która dostarczana jest wraz z pożywieniem, preparaty białkowe zapewniają dostarczenie osobie z HCU wymaganej ilości białka.

Vitaflo® posiada w swojej ofercie gamę preparatów dla osób z HCU, dostosowanych do wieku oraz stylu życia pacjentów.


Produkty do stosowania w HCU


Gama produktów wspierających żywienie


Wrodzone wady metabolizmu