Tyrozynemia (TYR)


Elementy budujące białko to aminokwasy. W tyrozynemii, ze względu na brak aktywności jednego z enzymów, organizm nie jest w stanie poradzić sobie z metabolizowaniem aminokwasu - tyrozyny. Organizm wytwarza tyrozynę z innego aminokwasu – fenyloalaniny – więc w diecie osoby chorej na TYR konieczne jest ograniczenie podaży również tego aminokwasu. Z tego względu osoby z TYR muszą ściśle kontrolować ilość spożywanego białka.

Kluczowym elementem postępowania żywieniowego w tyrozynemii jest stosowanie preparatów białkozastępczych. Preparaty przeznaczone do stosowania w TYR dostarczają organizmowi wszystkich aminokwasów za wyjątkiem tyrozyny i fenyloalaniny. W połączeniu z pewną, niewielką ilością białka, która dostarczana jest wraz z pożywieniem, preparaty zapewniają dostarczenie osobie z TYR wymaganej ilości białka.

Vitaflo® posiada w swojej ofercie gamę preparatów dla osób z tyrozynemią, dostosowanych do wieku oraz stylu życia pacjentów.


Produkty do stosowania w TYR


Gama produktów wspierających żywienie


Wrodzone wady metabolizmu