Onkologia
W kilku ostatnich kilku latach dokonał się znaczący postęp terapeutyczny, który zmienił podejście do leczenia. Uwzględnia on holistyczne spojrzenie na pacjenta obejmując wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na poprawę jakości życia chorego. Żywienie odpowiednią dietą w czasie choroby nowotworowej pozwala poprawić jakość życia osoby chorej i wspomóc w walce z chorobą.1, 2

Obecnie wyróżniamy ponad 100 różnych rodzajów nowotworów. Przyczyną ich powstawania jest niekontrolowane namnażanie się nieprawidłowych komórek, które po pewnym czasie nabywają zdolności do naciekania innych tkanek.3

Wg danych szacunkowych w 2012r. rozpoznano około 14,1 miliona nowych przypadków chorób nowotworowych. Na podstawie danych nt. częstości występowania raka z 2012r. wykazano, że w ostatnich pięciu latach chorobę rozpoznano u 32,6 miliona osób (powyżej 15 rż.).4

Obecnie, dzięki wczesnemu rozpoznawaniu i diagnozowaniu oraz nowym metodom leczenia, milionom chorym na raka pacjentom można pomóc w poprawie jakości życia w trakcie trwania choroby oraz wspomóć w walce z chorobą.1

Nowe podejście terapeutyczne uwzględnia prowadzenie zdrowego trybu życia, na który składają się ćwiczenia, odpowiednia ilośc snu, niepalenie tytoniu, radzenie sobie ze stresem oraz zdrowa, bogata w substancje odżywcze dieta.2Dobry stan odżywienia może pomóc w tolerancji leczenia przeciwnowotworowego.

W portfolio Nestlé Health Science posiadamy produkty opracowane specjalnie z myślą o potrzebach żywieniowych pacjentów chorych onkologicznie aby pomóc im przetrwać leczenie przeciwnowotworowe.

Źródła:
1. ttp://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002048-pdf.pdf
2. http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/mindbodyandspirit/holistic-medicine
3. http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-cancer
4. http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-cancer
5. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr223_E.pdf
6. http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4

Rozwiń
Zwiń
W momencie rozpoznania choroby u
15–25% pacjentów stwierdza się utratę apetytu*
Źródło: www.cancer.gov dane z 2014 r.
*Nie wymieniono wszystkich możliwych objawów podmiotowych; objawy podmiotowe zgłaszane przez chorego w danym momencie mogą się różnić.

PORADNIKI

CZY DIETA MA ZNACZENIE W PROCESIE LECZENIA CHOROBY ONKOLOGICZNEJ?
JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZABURZEŃ ODŻYWIANIA PODCZAS CHOROBY ONKOLOGICZNEJ?
JAKIE MOGĄ BYĆ NASTĘPSTWA NIEDOŻYWIENIA WYNIKAJĄCE Z CHOROBY ONKOLOGICZNEJ?
JAK ZATEM POWINIEN ODŻYWIAĆ SIĘ PACJENT W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ?
CZYM SĄ PREPARATY ODŻYWCZE TAKIE JAK RESOURCE?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.

Udostępnij