Dieta Ketogenna


Epilepsja to choroba mózgu, którą charakteryzuje występowanie nawracających drgawek. Jest to jedna z najczęściej spotykanych chorób neurologicznych, zaraz po migrenach, która dotyka od 50 do 60 milionów osób na świecie. Drgawki są diagnozowane i klasyfikowane na podstawie ścisłych kryteriów ustalonych przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE - International League Against Epilepsy). Stosowanie terapii farmakologicznej przynosi oczekiwane rezultaty u większości chorych, jednak u około 30% przypadków zastosowanie dwóch, lub większej ilości leków przeciwpadaczkowych, nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Zjawisko to określane jest jako „padaczka lekooporna”. Zastosowanie interwencji operacyjnej, bądź stymulacji nerwu błędnego u osób dotkniętych padaczką lekooporną, może być wskazane oraz przynieść pozytywne efekty, jednak obydwie metody charakteryzuje znaczna inwazyjność oraz możliwość pojawienia się komplikacji. Ponad to metod tych nie można zastosować u wszystkich chorych.

U osób dotkniętych padaczką lekoodporną możliwe jest zastosowanie alternatywnej metody postępowania – diety ketogennej. Dieta ketogenna jest metodą postępowania uz-naną i zaakceptowaną przez ILAE. Dieta charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością tłuszczu, bardzo niską zawartością węglowodanów oraz z ograniczoną ilością białka. Takie działanie powoduje zmianę metabolizmu organizmu na stan podobny do tego, który obecny jest w czasie głodzenia. Większość energii uzyskiwana jest z tłuszczów, z których powstają ciała ketonowe, stanowiące alternatywne źródło energii dla mózgu i innych tkanek.

Dokładny mechanizm (bądź mechanizmy) działania diety ketogennej nie został jeszcze w pełni poznany, jednak kluczowym elementem tej diety jest pozyskiwanie dużej części dziennego zapotrzebowania energetycznego z tłuszczu, połączone z bardzo niską podażą węglowodanów. Skuteczność diety ketogennej jest udowodniona nie tylko w przypadku padaczki lekoopornej, ale również w takich wrodzonych chorobach metabolicznych jak: GLUT-1-DS (deficyt transportera glukozy typu 1) i w deficycie dehydrogenazy pirogronowej (PDHD)67. Pojawiają się również nowe dowody wskazujące na potencjalną rolę diety ketogennej w terapii guzów mózgu oraz innych chorób neurologicznych i nowotworów 8.

Vitaflo® opracowało gamę produktów, dedykowanych m.in. do diety ketogennej, które pomogą pacjentowi w przestrzeganiu diety oraz sprawią, że będzie ona łatwiejsza w prowadzeniu.

1. Megiddo I, Colson A, Chisholm D, Dua T, Nandi A, Laxminarayan R. Health and economic benefits of public financing of epilepsy treatment in India: An agent‐based simulation model. Epilepsia. 2016;57(3).
2. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014;55(4):475-82.
3. Granata T, Marchi N, Carlton E, Ghosh C, Gonzalez-Martinez J, Alexopoulos AV, et al. Management of the patient with medically refractory epilepsy. Expert review of neurotherapeutics. 2009;9(12):1791-802.
4. Martin K, Jackson CF, Levy RG, Cooper PN. Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. The Cochrane database of systematic reviews. 2016;2:CD001903.
5. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen Hauser W, Mathern G, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2010;51(6):1069-77.
6. Klepper J. Glucose transporter deficiency syndrome (GLUT1DS) and the ketogenic diet. Epilepsia. 2008;49(S18):46-9.
7. Klepper J. Ketogenic therapy in neurometabolic disease. In: Neal E, editor. dietary treatment of epilepsy - practical implementation of ketogenic therapy. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
8. Woolf EC, Scheck AC. The ketogenic diet for the treatment of malignant glioma. J Lipid Res. 2015;56(1):5-10.


Produkty do stosowania w Diecie Ketogennej