Choroby spichrzeniowe glikogenu (GSD)


Glukoza (rodzaj cukru prostego) jest podstawowym źródłem energii dla organizmu. Glukoza magazynowana jest w organizmie w postaci glikogenu. Choroby spichrzeniowe glikogenu (GSD) są schorzeniem, w którym ze względu na występujące nieprawidłowości genetyczne, organizm nie jest w stanie uwolnić glukozy z zapasów glikogenu. Z tego powodu poziom glukozy we krwi może spaść do niebezpiecznie niskich wartości.

Kluczowym elementem postępowania w GSD jest utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Vitaflo® oferuje Glycosade® - produkt wytworzony ze skrobi kukurydzianej poddanej specjalnym i opatentowanym procesom obróbki fizycznej. Glycosade® umożliwia utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi przez dłuższy czas. 1

1. Correia CE et al. Use of modified cornstarch therapy to extend fasting in glycogen storage disease types Ia and Ib. Am J Clin Nutr, 88(5): 1272-6.


Nasz unikalny produkt do GSD


Wrodzone wady metabolizmu