Metabolizm tłuszczów


Występuje wiele różnych zaburzeń metabolizmu tłuszczu. Jednym z nich jest zaburzenie oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LC-FAOD).

Tłuszcz jest bogatym źródłem energii dla organizmu. Zdecydowana większość tłuszczu pochodzącego z diety charakterystycznej dla krajów zachodnich stanowią trójglicerydy składające się z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCT – long chain triglyceride). Organizm osób z zaburzeniem oksydacji tych kwasów tłuszczowych nie jest w stanie uwolnić z nich energii. W konsekwencji dochodzi do powstawania substancji toksycznych. Zastąpienie trójglicerydów składających się z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych innym rodzajem kwasów tłuszczowych, znanych jako średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT), zapewnia alternatywny rodzaj energii i pomaga przeciwdziałać kumulacji toksyn w organizmie.

Vitaflo® posiada w swojej ofercie gamę produktów dla osób, które wymagają diety bogatej w średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT) i ubogiej w długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (LCT).


Metabolizm tłuszczów


Wrodzone wady metabolizmu