this is desktop banner this is mobile bannerVitaflo International Limited jest częścią Nestle Health Science, a szerzej – firmy Nestle, która wyznaczyła sobie ambitne cele. Vitaflo chce mieć udział w ich realizacji, abyśmy mogli wspólnie działać na rzecz prawdziwych zmian!

Zerowa emisja gazów cieplarnianych do 2050 roku

Zerowa emisja gazów cieplarnianych do 2050 roku


Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnym społeczeństwem. Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych jest warunkiem koniecznym, aby utrzymać naszą planetę w dobrej kondycji na długi czas. Firma Nestle zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2030 roku i do zerowego poziomu najpóźniej do 2050 roku. My w Vitaflo International Limited skupiamy się nad naszym wkładem w realizację tego ważnego celu.


Opakowania w 100% nadające się do recyklingu lub wielokrotnego użytku do 2025 roku

Opakowania w 100% nadające się do recyklingu lub wielokrotnego użytku do 2025 roku


Walka z zanieczyszczeniem środowiska nigdy nie była tak nagląca jak teraz, gdy plastikowe śmieci płyną ciągłym strumieniem na składowiska odpadów i trafiają do naszych oceanów, zagrażając dzikiej przyrodzie. Wyzwanie to stanowi pilny priorytet dla Vitaflo i Nestle, a zarazem odpowiedzialność, którą traktujemy bardzo poważnie. Przyspieszamy nasze działania na rzecz rozwiązania problemu odpadów z tworzyw sztucznych. Robimy postępy, ale jeszcze wiele przed nami. Do 2025 roku wszystkie nasze opakowania będą się nadawały do recyklingu lub wielokrotnego użytku. Zapraszamy do śledzenia naszych postępów na stronie z aktualnościami.