Konsultacje żywieniowe

Potrzebujesz specjalistycznej porady? Umów się na konsultację żywieniową ze specjalistą!

Wypełnij poniższy formularz w celu umówienia się na konsultację żywieniową.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w innym celu niż umówienie na bezpłatną konsultację żywieniową, skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego tutaj.
Masz prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem przed jej wycofaniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane w celu skorzystania z telefonicznej porady żywieniowej dietetyka (Konsultacji).

Porady udzielane przez dietetyków mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje, które są przekazywane przez naszych ekspertów nie mają charakteru porady medycznej, w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Dietetyk udziela swoich porad w sposób niezależny i bezstronny.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu oraz dobrowolnie podanych podczas Konsultacji (w tym również danych dotyczących zdrowia (tzw. szczególnych kategorii danych), o ile takie dane zostaną przez użytkownika w związku z Konsultacją podane) jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (dalej również: „Administrator danych”). Dane użytkowników przetwarzane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych lub związanych z nimi praw, prosimy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych:DataProtectionOffice@nestle.com.

3. Dane osobowe podane przez Ciebie w Formularzu, jak również inne dane, które zostaną zebrane od Ciebie w trakcie Konsultacji, będą przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach i na następujących podstawach przetwarzania:

a) w celu realizacji Konsultacji (udzielenia porady żywieniowej przez dietetyka), w tym udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie - na podstawie udzielonej zgody (stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) RODO), również w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia (tj. szczególnej kategorii danych osobowych) - o ile takie dane zostaną przez Ciebie podane;

b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, takich jak: (i) ustalanie, dochodzenie i obrona praw i roszczeń (ii) obsługa zgłoszenia na Konsultację w zakresie innym niż wskazany w lit. a) powyżej;

4. Masz prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwa realizacja Konsultacji.

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp (tylko jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Konsultacji i w zakresie w jakim do realizacji Konsultacji będzie to konieczne, jak również z zastrzeżeniem, że Twoja rozmowa z dietetykiem nie jest nagrywana): (i) usługodawcy Administratora danych, z pomocą których Administrator danych realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, (ii) podmioty z grupy kapitałowej Administratora danych lub (iii) podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, jeśli jej uzyskanie przez Administratora danych będzie dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane podane przez Ciebie podczas Konsultacji nie będą przetwarzane poza EOG.

8. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

9. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w bazie danych Administratora danych przez okres realizacji Konsultacji, a po jej realizacji przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) do czasu cofnięcia zgody.

10. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
CAPTCHA
Prosimy o wypełnienie tego pola, aby potwierdzić, że wiadomość nie została wysłana automatycznie.

Poznaj produkty

W chorobie pewność odżywienia dużo zmienia. Poznaj żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Diabet Plus: Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Refresh: Do postępowania dietetycznego u pacjentów onkologicznych z zaburzeniami zmysłu smaku związanymi z radioterapią lub chemioterapią, niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia. Impact Oral: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.

/* Adding Carousel JS to the page so the slider could work properly*/