Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Co to jest osmolarność?

Co to jest osmolarność?

Osmolarność – na takie słowo możemy natknąć się analizując etykiety żywności medycznej. Co to jest osmolarność i dlaczego informacja o niej pojawia się na opakowaniu właśnie tej grupy produktów?

Definicja osmolarności jest dość skomplikowana. Zgodnie z nią, osmolarność to liczba moli substancji osmotycznie czynnych w 1 litrze roztworu. Dla lepszego zrozumienia możemy przyjąć, że osmolarność to ilości prostych i rozpuszczalnych cząsteczek w 1 litrze roztworu.

Dobrze, ale dlaczego ten parametr jest podawany na opakowaniach?

Informacja o osmolarności pojawia się na opakowaniu żywności medycznej, ponieważ może mieć ona wpływ na tolerancję produktu.

Żywność medyczna z natury zawiera w małej objętości dużą ilość składników, dlatego jej osmolarność może być wysoka. To dlatego zawsze zaleca się jej powolne i stopniowe picie, zwłaszcza w pierwszych dniach stosowania.

Warto jednak wiedzieć, że osmolarność produktów tego samego typu może się znacznie różnić, stąd obecność tej informacji na etykiecie. Im osmolarność bliższa jest wartości ok. 300 mOsm/l, tym większa szansa, że konkretny preparat odżywczy będzie dobrze tolerowany, nawet przez wrażliwy układ pokarmowy z tendencją do biegunek.

Warto wraz z lekarzem zdecydować się na stosowanie żywności medycznej o niższej osmolarności. A jest to możliwe, bo w szerokim wachlarzu, np. preparatów wysokobiałkowych zawierających w nazwie słowo „protein” znajdziemy zarówno takie o osmolarności 570 mOsm/l, jak i takie o osmolarności 390 mOsm/l, jak np. Resource Protein w wersjach owocowych, np. o smaku owoców leśnych.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Diabet Plus: Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Refresh: Do postępowania dietetycznego u pacjentów onkologicznych z zaburzeniami zmysłu smaku związanymi z radioterapią lub chemioterapią, niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia. Impact Oral: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.