Niedożywienie. Objawy i skutki niedożywienia w okresie okołooperacyjnym

Dłonie

Jeśli w okresie okołooperacyjnym wystąpi u Ciebie niedożywienie, jego skutki mogą być bardzo różne, m.in.: osłabienie siły mięśni i sprawności ruchowej, spadek odporności, pogorszenie funkcjonowania przewodu pokarmowego, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a nawet zaburzenia układu krążenia i oddechowego.

Niedożywienie

 • W państwach rozwiniętych, w tym w Polsce, niedożywienie występuje rzadko.
 • W krajach środkowej i zachodniej Europy niedożywione jest około 5% mieszkańców, w tym 2% ciężko.
 • W momencie przyjęcia do szpitala niedożywionych jest około 25-30% chorych, a wśród pacjentów chirurgicznych nawet 60%.

Niezmiernie ważne jest odpowiednie zdiagnozowanie problemu niedożywienia, m.in. przez wczesne wychwycenie pojawienia się jego typowych objawów oraz wprowadzenie postępowania żywieniowego.

Kto jest szczególnie narażony na niedożywienie?

 1. Osoby starsze

 2. Osoby operowane z powodu nieprawidłowości w obrębie przewodu pokarmowego

 3. Osoby z chorobami współistniejącymi

Objawy i diagnozowanie niedożywienia w okresie okołooperacyjnym

Ocena Twojego stanu odżywienia przed operacją jest ważnym elementem przygotowania do zabiegu. Pozwala stwierdzić, czy nie występuje u Ciebie niedożywienie oraz, czy nie jesteś szczególnie narażony na jego pojawienie się w najbliższej przyszłości. Wiedząc to, lekarz będzie mógł podjąć odpowiednie działania, które pozwolą lepiej przygotować Twój organizm na obciążenie związane z zabiegiem operacyjnym.

Szczególnie zaniepokoić powinieneś się jeśli:

 1. gwałtownie schudłeś w okresie 3-6 miesięcy przed zabiegiem operacyjnym – nawet tracąc zaledwie 5-10% wcześniejszej masy ciała możesz być narażony na wystąpienie niekorzystnych skutków niedożywienia - w przypadku osoby, która waży 70 kg, 5-10% masy ciała to zaledwie od 3,5 do 7 kg,

 2. w czasie przygotowania do operacji przez dłuższy czas jesz znacznie mniej niż dotychczas – wtedy ryzyko rozwoju u Ciebie niedożywienia może wzrosnąć.

Objawy niedożywienia powinny zostać zauważone już na etapie diagnostyki przedoperacyjnej. Jeśli stwierdzono u Ciebie niedożywienie, proces leczenia powinien obejmować również działania, które pozwolą właściwie Cię odżywić.

Skutki niedożywienia w okresie okołooperacyjnym

Skutki niedożywienia mogą negatywnie wpływać na Twoje zdrowie. Gdy chorujesz, niedożywienie to bowiem coś zdecydowanie poważniejszego niż tylko obniżona masa ciała.

Niedożywieniu towarzyszy zwykle przewlekły proces zapalny, który powoduje istotne zmiany w procesach zachodzących w organizmie.

U osób chorych składniki odżywcze są wykorzystywane zupełnie inaczej niż w przypadku zwykłego głodzenia.

U osoby chorej skutki zbyt małej ilości pożywienia są odmienne niż u osoby, u której nie występuje jednocześnie żadna inna choroba.

Niedożywienie

 1. Osłabia siłę Twoich mięśni i sprawność ruchową - być może po operacji dłużej będziesz musiał zostać w łóżku

 2. Pogarsza funkcjonowanie przewodu pokarmowego - będziesz bardziej narażony na biegunki i inne problemy trawienne, a Twój organizm może mniej skutecznie wykorzystywać składniki odżywcze z Twojej diety

 3. Powoduje zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

 4. Powoduje zaburzenia układu krążenia i oddechowego

Jeśli przygotowujesz się do operacji, skutki niedożywienia mogą wpływać na dalszy proces leczenia.
Niedożywienie zwiększa ryzyko:

 • powikłań po zabiegu chirurgicznym,
 • zaburzeń procesu gojenia rany,
 • przedłużenia pobytu w szpitalu.

Postępowanie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym

Występuje u Ciebie niedożywienie?
W okresie okołooperacyjnym powinieneś zwrócić szczególną uwagę na swoją dietę.

Jesteś prawidłowo odżywiony?
Jeśli przygotowujesz się do zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza dużego, przez jakiś czas po nim być może będziesz jadł mniej. Dodatkowo, chociaż przebiega w kontrolowanych warunkach, operacja to dla Twojego organizmu uraz. Sam zabieg, ale też związany z nim stres mogą wpływać niekorzystnie na Twój stan zdrowia. W przypadku każdego pacjenta, szczególnie niedożywionego, należy zadbać o odpowiednie żywienie przed i po operacji.

Udostępnij artykuł:

Powrót do "Strefa wiedzy"

Polecane produkty

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Diabet Plus: Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Refresh: Do postępowania dietetycznego u pacjentów onkologicznych z zaburzeniami zmysłu smaku związanymi z radioterapią lub chemioterapią, niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia. Impact Oral: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.