Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Dlaczego wsparcie żywieniowe jest ważne w rehabilitacji?

Dlaczego wsparcie żywieniowe jest ważne w rehabilitacji?

Kiedy organizm doświadcza urazu lub dłużej trwającej choroby, niejednokrotnie wymagającej zabiegu operacyjnego, powrót do pełni siły wymaga czasu i odpowiednio prowadzonej rehabilitacji. Jednym z jej elementów powinna być szczególna dbałość o jakość diety w tym okresie. Dlaczego?

Uraz, zabieg operacyjny czy długotrwała choroba mogą zwiększyć zapotrzebowanie na wiele składników odżywczych. Posłużę się przykładem białka, które jest głównym budulcem ciała człowieka niezbędnym, np. do regeneracji czy działania układu odpornościowego. Jeśli organizm nie otrzyma jego odpowiedniej ilości z pożywieniem na cele walki z chorobą, zmuszony będzie wykorzystać własne białka zgromadzone, m.in. w mięśniach. Ubytek tkanki mięśniowej może następnie przełożyć się na pogorszenie sprawności fizycznej, a także może obniżyć możliwości regeneracyjne organizmu. Warto pamiętać, że utratę tkanki mięśniowej będzie nasilać dodatkowo unieruchomienie.

Brak regularnego dostarczania innych składników odżywczych, jak np. witaminy czy składniki mineralne również może powodować pogorszenie funkcjonowania organizmu. Niedobory cynku, witaminy C czy witaminy A mogą, np. przełożyć się na spowolnienie procesów regeneracji tkanek i gojenia ran.

Z tego powodu, w okresie rekonwalescencji, obok zmian w trybie życia czy ćwiczeń, jeśli mamy do czynienia z urazami powodującymi ograniczenia ruchowe, lekarz może zalecić modyfikacje w sposobie żywienia i stosowanie w ramach diety żywności medycznej.

Przykładem żywności medycznej, która obok mięsa, jaj, ryb, produktów mlecznych i nasion roślin strączkowych pomoże dostarczyć odpowiedniej ilości białka jest Resource Protein. Ten preparat odżywczy zawiera aż 30% energii pochodzącej z tego składnika. Ponadto, jest kompletny pod względem odżywczym, czyli zawiera także wszystkie inne potrzebne składniki odżywcze, w tym szereg witamin i składników mineralnych.

Stosowanie żywności medycznej może być szczególnie cenne, kiedy dokucza brak apetytu, u osób starszych, po ciężkich urazach i rozległych operacjach. Dlaczego? Ponieważ w tych sytuacjach szczególnie często dochodzi do rozwoju niedożywienia, które może pogarszać rokowania i utrudniać proces zdrowienia.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Diabet Plus: Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Refresh: Do postępowania dietetycznego u pacjentów onkologicznych z zaburzeniami zmysłu smaku związanymi z radioterapią lub chemioterapią, niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia. Impact Oral: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.