Poradnik Żywienia Medycznego

Materiały do pobrania

Bezpłatny e-book z przepisami: Sposób na zwiększenie ilości białka w diecie

Bezpłatny e-book: Wsparcie żywieniowe seniorów

Bezpłatny e-book: Żywienie w chorobach neurologicznych

Bezpłatny materiał: Dieta łatwostrawna

Bezpłatny materiał: Mój plan działań przed operacją

Bezpłatny e-book: Wsparcie okołooperacyjne

Bezpłatny e-book: Żywienie w chorobie onkologicznej

Polecane produkty dla pacjenta onkologicznego

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Diabet Plus: Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Refresh: Do postępowania dietetycznego u pacjentów onkologicznych z zaburzeniami zmysłu smaku związanymi z radioterapią lub chemioterapią, niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia. Impact Oral: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.