Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera:

  • jest najczęstszą postacią demencji (otępienia) i powoduje 60-70% jej przypadków,

  • charakteryzuje się postępującym spadkiem funkcji poznawczych, stopniową utratą pamięci, zaburzeniami mowy, orientacji i zdolności uczenia się,

  • objawia się głównie u osób, które ukończyły 65. rok życia, dlatego pierwsze objawy choroby Alzheimera są często mylone z naturalnym obniżaniem się sprawności umysłowej wraz z wiekiem, na chwilę obecną jest nieuleczalna - możemy jedynie spowolnić postęp choroby

W przypadku choroby Alzheimera, utrata funkcji poznawczych zachodzi zawsze znacznie szybciej niż u zdrowej starszej osoby, ze względu na postępujące zmiany w mózgu.

Choroba Alzheimera - etapy 
Choroba Alzheimera - etapy

Zmiany w zachowaniu Twojego podopiecznego wywołane chorobą prawdopodobnie będą następowały stopniowo. Tempo, a także rodzaj zmian jest sprawą bardzo indywidualną. 

Etapy choroby Alzheimera 
Etapy choroby Alzheimera
Utrata masy ciała w chorobie Alzheimera 
Utrata masy ciała w chorobie Alzheimera

U Twojego podopiecznego może nastąpić utrata masy ciała, ponieważ ten problem dotyka częściej osoby z chorobą Alzheimera niż inne osoby starsze. Chudnięcie możesz zauważyć już w początkowych stadiach choroby Alzheimera, które najczęściej postępuje wraz z jej rozwojem. Dlaczego tak się dzieje? Nie wszystkie przyczyny utraty masy ciała w chorobie Alzheimera są jeszcze znane, ale wśród nich wymienia się: 

  • pogorszenie funkcjonowania obszarów mózgu regulujących apetyt i zachowania żywieniowe,

  • prawdopodobny związek między obecnością genów predysponujących do rozwoju choroby a    tendencją do spadku masy ciała,

  • obecność białek zapalnych we krwi i mózgu,

  • zmiany w funkcjonowaniu układu węchowego.

Dieta w chorobie Alzheimera 
Utrata masy ciała w chorobie Alzheimera

We wczesnych stadiach choroby Alzheimera u Twojego podopiecznego mogą pojawić się problemy z robieniem zakupów, przechowywaniem i przygotowywaniem żywności. Może on także zwyczajne zapominać o tym, czy posiłek został zjedzony czy też nie. Ponadto, przez trudności związane z chorobą, posiłki najczęściej przestają być różnorodne i zbilansowane. Twój podopieczny może zapominać także o regularnym piciu, co znacznie zwiększa ryzyko odwodnienia. 

W miarę postępu choroby Twój podopieczny może tracić świadomość co je, co ma zrobić z jedzeniem lub naczyniami postawionymi przed nim. Może odmawiać jedzenia pewnych posiłków lub odmawiać jedzenia w ogóle. Stopniowo może dochodzić także do utraty umiejętności samodzielnego spożywania posiłków. Jedzenie może utrudniać także agresywne i nadpobudliwe zachowanie. Z drugiej strony uspokajające działanie leków będzie zmniejszać dodatkowo apetyt osoby chorej. 

U Twojego podopiecznego może rozwinąć się także dysfagia (trudności z połykaniem pokarmów i/lub płynów), która jest zgłaszana u 13-57% chorych. 

Ponadto, trudności ze spożywaniem odpowiedniej ilości posiłków u Twojego podopiecznego mogą wynikać także ze zmian w obrębie jamy ustnej, niedostatecznej produkcji śliny czy problemów z uzębieniem i depresji. 

Ponieważ postępowi demencji towarzyszy ciągły spadek umiejętności radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego takimi jak, np. jedzenie, u Twojego podopiecznego może dojść do niewystarczającego spożycia składników odżywczych. Jednocześnie, choroba i zmiany związane z wiekiem powodują, że zapotrzebowanie na składniki odżywcze rośnie. Tak powstaje błędne koło, które sprawia, że ryzyko rozwoju niedożywienia u Twojego podopiecznego jest bardzo duże. 


Diagram – błędne koło niedożywienia związanego z demencją 
Diagram – błędne koło niedożywienia związanego z demencją

Wsparcie żywieniowe Twojego podopiecznego może przerwać błędne koło i pomóc Wam lepiej radzić sobie z trudami choroby. 

Jak zapewnić odpowiednie wsparcie żywieniowe i prawidłową dietę w chorobie Alzheimera?

Przede wszystkim musisz zadbać o jakość podawanych posiłków i kontrolować to, czy są rzeczywiście spożywane. Jeśli samodzielne jedzenie sprawia ogromną trudność, pomóż podopiecznemu w jedzeniu lub nakarm go. Staraj się być cierpliwy i nie okazywać złości i zdenerwowania wobec podopiecznego.

Rekomendacja ESPEN 
Rekomendacja ESPEN

Ponieważ Twój podopieczny jest w grupie wysokiego ryzyka rozwoju niedożywienia, skonsultuj z lekarzem możliwość wprowadzenia do diety doustnych preparatów odżywczych. Przykładami takich preparatów mogą być Resource 2.0 , Resource 2.0 + Fibre lub Resource Protein . Mają one wygodną, płynną formę, a także występują w różnych smakach, co umożliwia dostosowanie się do upodobań podopiecznego. Wybór doustnego preparatu odżywczego dopasowanego do potrzeb Twojego podopiecznego należy skonsultować z lekarzem, który zdecyduje, czy lepszym rozwiązaniem będzie produkt wysokoenergetyczny, np. Resource 2.0 lub Resource 2.0 + Fibre czy wysokobiałkowy, np. Resource Protein . Lekarz może zasugerować także wzbogacanie klasycznych posiłków w białko przy wykorzystaniu specjalnie stworzonych do tego celu preparatów w proszku, np. Resource Instant Protein

Resource 2.0 + Fibre
Resource 2.0 + Fibre
Dowiedz się więcej
Resource Protein
Resource Protein
Dowiedz się więcej
Resource Refresh
Resource Refresh
Dowiedz się więcej
Resource Diabet Plus
Resource Diabet Plus
Dowiedz się więcej
Resource Instant Protein
Resource Instant Protein
Dowiedz się więcej
Impact Oral
Impact Oral
Dowiedz się więcej
Resource 2.0
Resource 2.0
Dowiedz się więcej

Piśmiennictwo:
1.    World Alzheimer Report 2009. London, Alzheimer Disease International, 2009. Neurological disorders: public health challenges. Geneva, World Health Organization, 2006
2. Swardfager W, Lanctôt K, Rothenburg L, Wong A, Cappell J, Herrmann N (2010). "A meta-analysis of cytokines in Alzheimer disease". Biol Psychiat 68 (10): 930-941
3. B. Duthey, Background paper 6.11: Alzheimer disease and other dementias, Priority Medicines for Europe and the World. "A public Health Approach to Innovation", 2004, pp. 1–74.
4. Belmin J. Practical guidelines for the diagnosis and management of weight loss in Alzheimer's disease: a consensus from appropriateness ratings of a large expert panel. J Nutr Health Aging 2007;11:33e7.
5. Gillette Guyonnet S, Abellan Van Kan G, Alix E, Andrieu S, Belmin J, Berrut G, et al. IANA (International Academy on Nutrition and Aging) Expert Group: weight loss and Alzheimer's disease. J Nutr Health Aging 2007;11:38e48.
6. Grundman M, Corey-Bloom J, Jernigan T, Archibald S, Thal LJ. Low body weight in Alzheimer's disease is associated with mesial temporal cortex atrophy. Neurology 1996;46:1585e91.
7. Vanhanen M, Kivipelto M, Koivisto K, Kuusisto J, Mykkanen L, Helkala EL, et al. APOE- 4 is associated with weight loss in women with AD: a population- based study. Neurology 2001;56:655e9.
8. Zuliani G, Ranzini M, Guerra G, Rossi L, Munari MR, Zurlo A, et al. Plasma cytokines profile in older subjects with late onset Alzheimer's disease or vascular dementia. J Psychiatr Res 2007;41:686e93.
9. Stanciu I, Larsson M, Nordin S, Adolfsson R, Nilsson LG, Olofsson JK. Olfactory impairment and subjective olfactory complaints independently predict conversion to dementia: a longitudinal, population-based study. J Int Neuropsychol Soc 2014;20:209e17.
10. Lechowski L, de Stampa M, Denis B, Tortrat D, Chassagne P, Robert P, et al. Patterns of loss of abilities in instrumental activities of daily living in Alzheimer's disease: the REAL cohort study. Dement Geriatr Cogn Disord 2008;25:46e53.
11. Silva P, Kergoat MJ, Shatenstein B. Challenges in managing the diet of older adults with early-stage Alzheimer dementia: a caregiver perspective. J Nutr Health Aging 2013;17:142e7.
12. Chang CC, Roberts BL. Feeding difficulty in older adults with dementia. J Clin Nurs 2008;17:2266e74.
13. Alagiakrishnan K, Bhanji RA, Kurian M. Evaluation and management of oropharyngeal dysphagia in different types of dementia: a systematic review. Arch Gerontol Geriatr 2013;56:1e9.
14. Volkert D, et al., ESPEN guidelines on nutrition in dementia, Clinical Nutrition (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2015.09.004


Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko.