Przyczyny i skutki niedożywienia u pacjentów neurologicznych

Mężczyzna z lekarką

U osoby niedożywionej leczenie każdej choroby może być trudniejsze. Czy wiesz, jak radzić sobie z niedożywieniem u pacjentów neurologicznych?

Nieprawidłowe spożycie składników odżywczych

Downward arrow

Widoczne zmiany w składzie ciała

Plus

Upośledzenie funkcji fizycznych i intelektualnych

Equals

NIEDOŻYWIENIE

Przyczyny niedożywienia

Pacjenci neurologiczni:

 • Zaburzenia świadomości i funkcji poznawczych
 • Dysfagia, czyli zaburzenia połykania
 • Wymioty i zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego
Downward arrow

Większe ryzyko niedożywienia

Ryzyko pojawienia się niedożywienia zwiększają także podeszły wiek oraz duża liczba współistniejących chorób czy przyjmowanych leków.

Dowiedz się więcej na temat dysfagii

Przyczyny niedożywienia u pacjentów neurologicznych mogą być więc różne i może być ich wiele. Istotne jest odpowiednie zdiagnozowanie problemu i zastosowanie odpowiedniego żywienia.

Występowanie niedożywienia

Tabela z częstością niedożywienia u chorych

Przy przyjęciu do szpitala niedożywienie występuje u od 20 do nawet 40% chorych. W czasie hospitalizacji problem może się dodatkowo jeszcze nasilić.

Skutki niedożywienia

Niedożywienie jest czynnikiem niekorzystnym.

Pacjent prawidłowo odżywiony

Downward arrow

Mniejsze ryzyko wystąpienia odleżyn oraz zakażeń, szczególnie w obrębie układu oddechowego.

Downward arrow

Więcej czynności wykonywanych samodzielnie

Downward arrow

Mniejsza zależność od innych osób w codziennym życiu

Pacjent niedożywiony

Downward arrow

Wydłużony czas hospitalizacji

Downward arrow

Zwiększona liczba pobytów na oddziałach intensywnej terapii

Downward arrow

Mniejsza skuteczność rehabilitacji

Diagnozowanie niedożywienia

Ocena stanu odżywienia pacjenta neurologicznego przy przyjęciu do szpitala - m.in.:

 • aktualna masa ciała i jej zmiany w okresie poprzedzających 3-6 miesięcy,
 • spożywane przez chorego ilości żywności.
Downward arrow

Prawidłowy stan odżywienia

Downward arrow

Powtarzać co 14 dni

Downward arrow

Łatwiejsze zaobserwowanie pogorszenia stanu odżywienia

Downward arrow

Wcześniejsze podjęcie odpowiednich działań

NIEDOŻYWIENIE

Downward arrow

Jak najszybsze wdrożenie wsparcia żywieniowego

Downward arrow

Poprawa stanu odżywienia lub zahamowanie spadku masy ciała

Dieta wysokobiałkowa u niedożywionych pacjentów neurologicznych

Dietetyk i pacjent neurologiczny

Doustna droga przyjmowania pokarmów jest najbardziej naturalna, dlatego, jeśli to możliwe, postaraj się zaspokoić potrzeby pacjenta tradycyjną dietą.

Eksperci zalecają, by u pacjentów neurologicznych stosować diety wysokobiałkowe.

Białko jest podstawowym budulcem komórek organizmu. Znajdziesz je m.in. w:

 • mięsie
 • rybach
 • jajach
 • produktach mlecznych

Jeśli obawiasz, że możesz nie dostarczać organizmowi odpowiedniej do jego potrzeb porcji energii i składników odżywczych, rozważ wprowadzenie do diety specjalnych doustnych preparatów odżywczych. W niewielkiej objętości mogą one dostarczać znaczących ilości energii i składników odżywczych.

Przykładem może być wysokoenergetyczny Resource 2.0 lub zawierający dodatek błonnika Resource 2.0 + Fibre – w 200 ml zawierają one aż 400 kcal. Produkty z tej grupy wskazane są, jeśli nie jesteś w stanie za pomocą standardowej diety pokryć swojego zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Korzyści ze stosowania preparatów odżywczych odnieść mogą, m.in. pacjenci, u których występuje ryzyko odleżyn.2

Preparaty odżywcze stosuj pod kontrolą lekarza.

Udostępnij artykuł:

Powrót do "Strefa wiedzy"

Polecane produkty

Piśmiennictwo:

 1. Kłęk S. i wsp.: Leczenie żywieniowe w neurologii — stanowisko interdyscyplinarnej grupy ekspertów Część I. Zasady ustalania wskazań do leczenia żywieniowego. Pol. Przegl. Neurol 2017, 13(3): 106–119.
 2. Wirth R. i wsp.: Guideline clinical nutrition in patients with stroke. Experimental & Translational Stroke Medicine 2013, 5:14. Dostęp 28.02.2018: https://www.etsmjournal.com/content/5/1/14

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Diabet Plus: Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Refresh: Do postępowania dietetycznego u pacjentów onkologicznych z zaburzeniami zmysłu smaku związanymi z radioterapią lub chemioterapią, niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia. Impact Oral: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.