Odleżyny - co to jest, przyczyny, sposoby postępowania

Odleżyny

Odleżyny definiuje się jako owrzodzenie wywołane przez długotrwały ucisk czy tarcie powierzchni skóry. W sytuacji, kiedy dopływ krwi zostaje zablokowany do danego obszaru ciała, dochodzi do obumierania skóry i powstawania odleżyn. Zjawisko to obserwowane jest wśród pacjentów, którzy przyjmują tę samą pozycję przez dłuższy czas, np. osoby leżące czy stale siedzące. Szczególnie istotną rolę w prewencji odleżyn, pełni odpowiednia profilaktyka, która powinna obejmować właściwą higienę czy pielęgnację, ze względu na trudne ich leczenie. Wskazuje się, że szczególnie narażeni na występowanie odleżyn są pacjenci onkologiczni w zaawansowanym stadium choroby - odleżyny mogą dotyczyć 14-25 % z nich.1, 2, 4

Przyczyny występowania odleżyn

Czynników zwiększających ryzyko wystąpienia odleżyn może być wiele. Wskazuje się zwłaszcza na:

 • brak możliwości łatwego poruszania się, ze względu na chorobę czy podeszły wiek,
 • ocieranie się skóry lub tarcie, np. o prześcieradło,
 • zsuwanie się na krześle czy w łóżku, co wywołuje nacisk na skórę,
 • utrata masy ciała,
 • odwodnienie,
 • nieprawidłowe odżywianie,
 • wilgotna skóra, np. ze względu na nietrzymanie moczu czy pocenie się,
 • wcześniejsze występowanie odleżyn,
 • inne schorzenia współistniejące, np. cukrzyca.3

Objawy odleżyn

Odleżyny pojawiają się najczęściej w miejscach takich jak łokcie, biodra, pośladki, ramiona, tył głowy, uszy oraz pięty. Na jakie symptomy powstałe w skutek długotrwałego ucisku skóry należy zwrócić uwagę?

 • popękana, łuszcząca się skóra,
 • obecność pęcherzy,
 • otwarte owrzodzenia na skórze,
 • białe lub czerwone plamy u osób o jasnej karnacji,
 • niebieskawe lub purpurowe plamy u osób o ciemnej karnacji,
 • opuchlizna,
 • tkliwe lub bolesne miejsca ucisku,
 • suche plamy,
 • nieblednący rumień występujący przy ucisku.1,3

Profilaktyka odleżyn

Profilaktyka przeciwodleżynowa obejmuje szereg działań i zabiegów, których celem jest ograniczenie ryzyka powstania odleżyn, a w przypadku ich wystąpienia, do polepszenia warunków gojenia. W zapobieganiu odleżynom należy wziąć pod uwagę:

 • troskę o ogólny stan chorego, a także jego stan odżywienia,
 • edukację pacjenta,
 • częstą zmianę pozycji,
 • regularne sprawdzanie stanu powierzchni skóry,
 • jeżeli to możliwe - zwiększenie aktywności chorego,
 • kontrolę objawów (przykurcze, ból),
 • stabilizację postawy pacjenta (dobór odpowiednich podpórek czy wałków),
 • stały dostęp powietrza do skóry (wyeliminowanie plastikowych czy gumowych podkładów),
 • zastosowanie właściwej bielizny osobistej i pościelowej (bawełnianej, pozbawionej zgrubień czy szwów),
 • unikanie urazów, np. poprzez odpowiedni sposób zmiany pozycji,
 • zabezpieczenie przed nietrzymaniem moczu i kału (jednorazowe baseny czy kaczki),
 • skrócenie paznokci.2, 4

Leczenie odleżyn

Leczenie odleżyn uzależnione jest od stopnia zaawansowania zmian. Wyższy stopień to jednocześnie większy ubytek tkanek, a tym samym bardziej skomplikowany proces leczenia. Szczególnie w stopniu I i II, kiedy ustąpi ucisk, możliwe jest wyleczenie odleżyn. W III i IV stopniu zaawansowania zmian dochodzi do poważnych powikłań - zapalenia kości i szpiku - co w znacznym stopniu zwiększa ryzyko niepowodzenia leczenia. W zależności od stopnia zaawansowania, wyróżnia się pięciostopniową skalę Torrance’a:

 • stopień I - blednące zaczerwienienie
 • stopień II - nieblednące zaczerwienienie
 • stopień III - owrzodzenie
 • stopień IV - uszkodzenie dotyczy także tkanki podskórnej.
 • stopień V - zaawansowana martwica, która obejmuje mięśnie, czasem nawet stawy czy kości.

Leczenie odleżyn to często długotrwały i skomplikowany proces, dlatego też warto zastosować się do wskazań lekarza dotyczących higieny, jak i pielęgnacji odleżyny.2

Szczególne znaczenie w złożonym procesie gojenia ran ma również stan odżywienia chorego. Sposób żywienia jest niezbędnym składnikiem kompleksowej opieki nad osobą z raną, w tym z odleżyną. Niedobory żywieniowe, a także odwodnienie organizmu istotnie wpływają na opóźnienie gojenia ran, utrudniając walkę z infekcją. Na niedobory żywieniowe narażeni są zwłaszcza pacjenci onkologiczni. U osób z odleżynami warto zwrócić uwagę przede wszystkim na podaż białka, którego zapotrzebowanie wzrasta w tym czasie. Składnik ten warunkuje właściwy proces gojenia ran. Istotne w kontekście gojenia ran są również aminokwasy, w tym arginina, która wpływa pozytywnie na walkę z martwicą tkanek.5

Pomocne w tym przypadku może okazać się wdrożenie żywności medycznej, której zastosowanie może mieć wpływ na poprawę stanu odżywienia, wpływając pozytywnie na gojenie ran. Przykładem może być preparat Resource® Protein oraz Impact® Oral.

 • Resource® Protein to wysokobiałkowy produkt, którego zastosowanie pozwoli na uzupełnienie diety w cenne białko.
 • Z kolei Impact® Oral to jedyny produkt na rynku, który zawiera zestaw 3 immunoskładników - argininę, kwasy tłuszczowe omega-3 oraz nukleotydy. Obecność wspomnianych składników w diecie może wspomóc proces gojenia ran. Co więcej, preparat ten zawiera również znaczne ilości białka i energii.

Udostępnij artykuł:

Powrót do "Strefa wiedzy"

Polecane produkty

Piśmiennictwo:

 1. American Cancer Society. 2020. Pressure Sores. Pobrany 01.06.2022 r., z https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/skin-problems/skin-pressure-sores.html
 2. Medycyna praktyczna. 2021. Odleżyny — czym są i jak je leczyć? Pobrany 01.06.2022 r., z https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/171049,odlezyny
 3. Cancer Research UK. 2019. Causes and prevention of pressure sores. Pobrany 01.06.2022 r., z https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/skin-problems/pressure-sores/causes-and-prevention
 4. Łuczak J., Sopata M. Odleżyny - profilaktyka i leczenie. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs 2001; 4(7): 120-126.
 5. Szewczyk M.T., Cwajda-Białasik J., Mościcka P., Cierzniakowska K., Bazaliński D., Jawień A., Spannbauer A., Polak A., Sopata M., Kozłowska E., Popow A., Jabłońska R., Przybek-Mita J., Sierżantowicz R., Kuberka I., Ślusarz R., Mrozikiewicz-Rakowska B., Kózka M., Jakubowska U., Bakowska M., Augusewicz Z., Samson I. Leczenie odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Część II. Leczenie ran 2020; 17 (4): 151-184.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource Protein - do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Impact Oral - do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.