Back to all stories
0 minutes read

Nowotwory układu pokarmowego –
zalecenia żywieniowe


Rak jelita grubego, rak żołądka i rak trzustki od lat znajdują się wśród 10 najczęściej występujących typów nowotworów w Polsce. Częstość zachorowań na nie różni się w zależności od płci. Według Krajowego Rejestru Nowotworów z 2017 roku rak okrężnicy, największej części jelita grubego, był 4. najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet i 3. u mężczyzn, natomiast rak odbytnicy znalazł się na 8 i 5 miejscu. Dodatkowo w grupie mężczyzn rak żołądka i rak trzustki były 6. i 10. najpowszechniejszym nowotworem. Rak wątroby, rak przełyku i rak jelita cienkiego występowały już znacznie rzadziej.

Wszystkie wymienione nowotwory łączy nie tylko to, że dotykają układu pokarmowego, ale także fakt, że mogą znacznie wpływać na pogorszenie stanu odżywienia. Jeśli jesteś właśnie w tej grupie chorych onkologicznie, masz niestety duże ryzyko rozwoju niedożywienia. Dotyka ono ok. 60% chorych już w początkowych stadiach tych nowotworów!

Dlaczego tak się dzieje? Nowotwory układu pokarmowego w znacznym stopniu utrudniają przyjmowanie, trawienie i wchłanianie pokarmów, co prowadzi do rozwoju niedożywienia. Niestety, niewykryte i postępujące niedożywienie w chorobie nowotworowej może znacznie pogorszyć tolerancję leczenia, a nawet być przyczyną jego przerwania. Więcej o niedożywieniu możesz przeczytać tutaj: Niedożywienie u pacjentów onkologicznych

Właściwa dieta i wsparcie żywieniowe w trakcie leczenia z powodu nowotworów układu pokarmowego są dla Ciebie kluczowe. Wszystkie ogólne wskazówki dotyczące żywienia w czasie leczenia onkologicznego znajdziesz tutaj: Dieta w trakcie leczenia onkologicznego. Zapoznaj się z nimi w pierwszej kolejności!

Poniżej znajdziesz linki do zaleceń uzupełniających, dedykowanych konkretnym typom nowotworów. Oczywiście Twój lekarz lub dietetyk może zalecić Ci dodatkowe modyfikacje jadłospisu dopasowane do Twojego stanu zdrowia, które mogą nie być spójne z zamieszczonymi.

Number of shares: {0}
Udostępnij:
ONS-Brand product Zone

Piśmiennictwo:
1. Lange E. Żywienie w chorobach nowotworowych W: Dietoterapia I. pod red: Bawa S., Gajewska D., Kozłowska L., Lange E., Myszkowska-Ryciak J., Włodarek D. 2009. Wyd. SGGW, Warszawa
2. Muscaritoli M, Lucia S, Farcomeni A, i in. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study. Oncotarget. 2017;8(45):79884–79896.
3. Fukuda Y, Yamamoto K, Hirao M, Nishikawa K, Maeda S, Haraguchi N, et al. Prevalence of malnutrition among gastric cancer patients undergoing gastrectomy and optimal preoperative nutritional support for preventing surgical site infections. Ann Surg Oncol 2015;22(Suppl 3):778e85.
4. Sobotka L. Podstawy Żywienie Klinicznego. 2013. Scienitifica, Kraków
5. Didkowska J. i in. Nowotwory złośliwe w Polsce 2017 roku. 2019. Warszawa. Ministerstwo Zdrowia. Dostęp: http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2017.pdf
6. Polkowski W., Potomski P. Nowotwory układu pokarmowego. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.2015. Dostęp:
http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_04_Nowotwory_ukladu_pokarmowego_20151202.pdf


Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza.